Deltakere i Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) - Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Britt Ulstrup Engelsen Professor emeritus +47-22855281 b.u.engelsen@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Berit Karseth Professor +47-22855292 berit.karseth@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Jorunn Møller Professor +47-22857618 jorunn.moller@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Utdanningsreformer, Styring av skolen
Eli Ottesen Professor +47-22854280 eli.ottesen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Kirsten Sivesind Førsteamanuensis +47-22857609 kirsten.sivesind@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningsreformer, Utdanningspolitikk, Læreplanstudier, Undervisning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Kamil Øzerk Professor +47-22855347 kamil.ozerk@iped.uio.no Pedagogikk, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier, Læringsutbytte, Minoritetsspråklige barn og unge, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utdanningsreformer
Marit Aas Professor +47-22844918 +41126728 marit.aas@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Coaching, Aktivitetsteori
Ruth Jensen Førsteamanuensis +47-22844857 +4745411604 ruth.jensen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse
Guri Skedsmo Førsteamanuensis +47-22857622 guri.skedsmo@ils.uio.no Styring av skolen, evaluering, ledelse
Azita Afsar Universitetslektor +47-22857326 azita.afsar@iped.uio.no Pedagogikk, Didaktikk, Danning, Kunnskap i skolen, Læreplanstudier, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Utdanningsreformer, Systemteori
Jeffrey B. Hall Postdoktor +4722857617 jeffrey.hall[replace with at]ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Tilsyn, Policy, Organisasjonsteori
Ann Elisabeth Gunnulfsen Stipendiat +47-22858557 97759928 (mob) +4797759928 a.e.gunnulfsen@ils.uio.no Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan
Maike Luimes Stipendiat +47-22858578 maike.luimes@iped.uio.no Pedagogikk, Didaktikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Danning
Kristin Helstad Førsteamanuensis +47-22854066 +47-95273101 (mob) 95273101 kristin.helstad@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Norskdidaktikk, Skoleutvikling
Tor Colbjørnsen Førstelektor +47-22855283 tor.colbjornsen@ils.uio.no Læring og utdanning
Kirsten Foshaug Vennebo Førsteamanuensis +47-22857621 k.f.vennebo@ils.uio.no Utdanningsledelse, innovasjon, arbeidsplasslæring, skolelederutdanning, digitalisering
Silje Kristin Gloppen Stipendiat +47-99690769 s.k.gloppen@ils.uio.no
Bernadette Hörmann Postdoktor +47-22858151 bernadette.hormann@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Didaktikk, Danning

Andre deltakere

  • Professor II Helen Gunter
  • Førsteamanuensis II Tina Trujillo