Deltakere i Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) - Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Marit Aas Professor +47-22844918 +41126728 marit.aas@ils.uio.no Coaching, Aktivitetsteori, Skoleutvikling, Utdanningsledelse, Læring og utdanning
Berit Karseth Professor +47-22855292 berit.karseth@iped.uio.no Utdanningsreformer, Læreplanstudier, Pedagogikk, Høyere utdanning
Ruth Jensen Førsteamanuensis +47-22844857 +4745411604 ruth.jensen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse
Guri Skedsmo Førsteamanuensis +47-22857622 guri.skedsmo@ils.uio.no evaluering, Styring av skolen, ledelse
Eli Ottesen Professor +47-22854280 eli.ottesen@ils.uio.no Skoleutvikling, Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Kamil Øzerk Professor +47-22855347 kamil.ozerk@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Læringsutbytte, Utdanningsreformer, Tilpasset og inkluderende opplæring, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier
Silje Kristin Gloppen Stipendiat +47-99690769 s.k.gloppen@ils.uio.no
Jeffrey B. Hall Postdoktor +4722857617 Skype for Business: jeffreyh@uio.no (mob) jeffrey.hall[replace with at]ils.uio.no Utdanningsrett, Utdanningsledelse, Tilsyn, Policy, Læring og utdanning, Organisasjonsteori
Britt Ulstrup Engelsen Professor emeritus +47-22855281 b.u.engelsen@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Kirsten Sivesind Førsteamanuensis +47-22857609 kirsten.sivesind@iped.uio.no Læreplanstudier, Pedagogikk, Undervisning, Utdanningspolitikk, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Maike Luimes Stipendiat +47-22858578 maike.luimes@iped.uio.no Danning, Didaktikk, Utdanningsreformer, Læreplanstudier, Pedagogikk
Kristin Helstad Førsteamanuensis +47-22854066 +47-95273101 (mob) 95273101 kristin.helstad@ils.uio.no Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Norskdidaktikk, Skoleutvikling
Azita Afsar Universitetslektor +47-22857326 azita.afsar@iped.uio.no Didaktikk, Læreplanstudier, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogikk, Danning, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Kunnskap i skolen, Utdanningsreformer, Systemteori
Kirsten Foshaug Vennebo Førsteamanuensis +47-22857621 k.f.vennebo@ils.uio.no innovasjon, arbeidsplasslæring, Utdanningsledelse, skolelederutdanning, digitalisering
Bernadette Hörmann Postdoktor +47-22858151 bernadette.hormann@iped.uio.no Pedagogikk, Didaktikk, Danning, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Jorunn Møller Professor +47-22857618 jorunn.moller@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsreformer, Styring av skolen, Utdanningsledelse
Ann Elisabeth Gunnulfsen Stipendiat +47-22858557 97759928 (mob) +4797759928 a.e.gunnulfsen@ils.uio.no Testing, Nasjonale prøver, Utdanningsledelse, Læreplan, Læring, Styring av utdanning, Læring og utdanning, CLEG
Tor Colbjørnsen Førstelektor +47-22855283 tor.colbjornsen@ils.uio.no Læring og utdanning

Andre deltakere

  • Førsteamanuensis II Tina Trujillo
  • Professor II Helen Gunter