English version of this page

Teaching quality and student learning (ph.d.-prosjekt)

Dette prosjektet har som mål å forbedre vår kunnskap om måling av undervisningskvalitet og sammenhengen mellom undervisningskvalitet og elevers læringsutbytte. 

Elever som følger undervisning i klasserommet sett fra bak i rommet. Illustrasjonsfoto.

Kan undervisning av høy kvalitet assosieres med elevenes trivsel, motivasjon eller prestasjoner? (Illustrasjonsfoto: Neonbrand på Unsplash).

Om prosjektet

Sentrale spørsmål i dette ph.d.-prosjektet er: 

  • Kan vi bruke elevspørreskjemaer for å måle undervisningskvalitet?
  • Kan undervisning av høy kvalitet assosieres med elevenes trivsel, motivasjon eller prestasjoner?
  • Fungerer visse typer undervisningspraksis bedre for noen grupper av studenter?

Teoretisk bygger prosjektet på tidligere forskning, som identifiserer fire viktige dimensjoner ved undervisningskvalitet:

  • klasseromsledelse
  • støttende klima
  • kognitiv aktivering
  • klarhet i undervisningen.

I prosjektet analyseres hovedsakelig data hentet fra Trends in International Mathematics and Science (TIMSS)-studien i Norge i 2019.

Finansiering og gjennomføring

Prosjektet er tilknyttet forskergruppen Large-scale Educational Assessment (LEA) og Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA). Den foreløpige tidsrammen for prosjektet er fra februar 2020 til mai 2024. 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (FINNUT-programmet).

Publisert 9. feb. 2022 12:21 - Sist endret 20. mai 2022 09:54

Kontakt

Bas Senden
Stipendiat

Prosjektet er en del av det større prosjektet Teachers’ Effect on Student Outcomes (TESO)

Supervisors