I media - Side 2

Klassekampen: – Det Brochmann etter min mening mangler, er mer nyanserte beskrivelser fra alle de klasserommene hvor nettbrett, pc og Chromebook brukes side om side med trykte lære- og skrivebøker, uttaler Øystein Gilje.

Pan: For ett år siden streiket 40 000 norske skoleelever for klimaet. I dag er elevene hjemme på grunn av koronaviruset. Kan håndteringen av én krise lære oss noe om en annen?

Klassekampen: – Utgangspunktet mitt var å undersøke de litterære samtalene som foregikk i klasserommene, men jeg fant fort ut at disse nesten ikke eksisterte i vårt materiale, uttaler Ida Lodding Gabrielsen.