I media - Side 2

Klassekampen: – Det Brochmann etter min mening mangler, er mer nyanserte beskrivelser fra alle de klasserommene hvor nettbrett, pc og Chromebook brukes side om side med trykte lære- og skrivebøker, uttaler Øystein Gilje.