I media - Side 3

Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Doris Jorde skriver sammen med leder for Naturfagsenteret, Merethe Frøyland i Utdanningsnytt.no om muligheter innen naturfagdidaktikken og utvikling av bedre læreplaner i naturfag.

Mange foreldre både bekymrer seg og diskuterer barns bruk av sosiale medier og hvor mye de skal spille dataspill. Nylig intervjuet Asker og Bærum budstikke førsteamanuensis Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) om temaet.

Aftenposten har intervjuet universitetslektor og faglig ansvarlig Anne Kristin Dahl om veilederutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), og utviklingsmuligheter dette gir i skolen. 

Matematiker og førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Torgeir Onstad, snakker i NRK radios Ekko om British Museums funn av avanserte matematiske beregninger på babylonske leirtavler.

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning intervjues av NRK om engelskkunnskaper blant ungdom i videregående skole.

Under et foredrag for masterstudentene i udanningsledelse intervjues i dag foreleser og mobbeombud i Buskerud, Bodil Haug, av TV2-nyhetene.

Sammen med kolleger fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Norges idrettshøgskole (NIH) skriver førsteamanuensis Øystein Gilje i Dagsavisen om sammenhengen mellom gutters bruk av dataspill og skoleprestasjoner.

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Ole Andreas Kvamme har skrevet kronikk i Aftenposten om ytring og kritikk i skolen.

Prosjektet Kunnskap i skolen har delt ut såkornmidler med formål om å stimulere til forskningssamarbeid på tvers av fakultetene ved Universitetet i Oslo. I Utdanningsnytt skriver Frøydis Hertzberg og Kari Anne Rødnes om hva som er oppnådd.

I Skolelederen 6/15 intervjues professor Jorunn Møller med temaet NOU 2015:8 om Fremtidens skole, og konsekvensene det kan få for skoleledelse dersom utredningen blir vedtatt politisk.

Hva får man når man kobler nasjonale prøver med videoanalyser fra klasserommet? Forhåpentlig svaret på hva som er en god lærer.

– Hurtig-videregående kan gå ut over allmenndannelsen

«Digital eksamen» – fortsatt en vei å gå

Matte i Norge etter 22 år i Singapore er som gå fra Premier League til 6. div

Slik skal norske barn bli bedre i matematikk

Fra praksiskoler til lærerutdannere

Hvorfor trenger vi universitetsskoler? Dette var et av spørsmålene som ble diskutert på konferansen "Partnerskap for fremtiden" i Oslo 6. november.

Næringslivet har ikke behov for spansk

Franskelevene liker lyden av språket, tyskelevene tror språkkunnskapene blir nyttige i jobb, mens spanskelevene vil konversere på ferie.

Ingen grunn til å tro at PC og Internett i seg selv gir læring.

Uten forvarsel har foreldre til skolebarn i Asker og Bærum fått hovedansvar for at informasjon fra skolene kommer frem til dem.

Elevene sitter igjen som taperne

Kontorsjefen – en sekretær, en leder eller noe helt annet?

Sosiale medier stjeler skoletimene

Forskar: Skulematte er drepen