I media - Side 3

Pan: For ett år siden streiket 40 000 norske skoleelever for klimaet. I dag er elevene hjemme på grunn av koronaviruset. Kan håndteringen av én krise lære oss noe om en annen?

Klassekampen: – Utgangspunktet mitt var å undersøke de litterære samtalene som foregikk i klasserommene, men jeg fant fort ut at disse nesten ikke eksisterte i vårt materiale, uttaler Ida Lodding Gabrielsen.

Professor Glenn Ole Hellekjær er intervjuet i Dagens Næringsliv om norske arbeidstageres engelskferdigheter: Hans råd til arbeidstagere som har engelsk som arbeidsspråk, er å be om hjelp oftere.