Marianne Ødegaard

Bilde av Marianne Ødegaard
English version of this page
Telefon +47 22858115
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Publikasjoner

 • Ødegaard, Marianne; Knain, Erik; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2021). Making sense of frustration and complexity when introducing sustainability in teacher education. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–23. doi: 10.5617/ADNO.8184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Diskusjon - tettere på naturfag i klasserommet. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne & Sæleset, Johannes (2021). Hvordan fremme fantasi og kreativitet i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena & Ødegaard, Marianne (2021). Læreres tilrettelegging for faglig fordypning i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Ødegaard, Marianne & Kersting, Magdalena (2021). Kjennetegn på undervisning som skårer høyt på kunnskap og læringsmiljø. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Lunde, Mai Lill Suhr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Lunde, Mai Lill Suhr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig & Olufsen, Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Forskningsdesign og metode. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Karlsen, Solveig; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena & Olufsen, Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). En studie av kvalitet i naturfagundervisning. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjøberg, Mari; Gregers, Tone Fredsvik; Ødegaard, Marianne & Tsigaridas, Kristin Glørstad (2020). Biologilæreres kryssing av kulturgrenser - fra en naturvitenskapelig kultur til en skolekultur. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 16(1), s. 52–66. doi: 10.5617/NORDINA.6518. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mkimbili, Selina Thomas & Ødegaard, Marianne (2020). Inquiry-based science teaching in community secondary schools in Tanzania: role played by the language of instruction. Cultural Studies of Science Education. ISSN 1871-1502. 15, s. 1121–1142. doi: 10.1007/s11422-020-09973-9.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2019). Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 135–151.
 • Nylehn, Jorun & Ødegaard, Marianne (2018). The "species" concept as a gateway to nature of science. Species concepts in Norwegian textbooks. Science & Education. ISSN 0926-7220. 27(7-8), s. 685–714. doi: 10.1007/s11191-018-0007-7.
 • Ødegaard, Marianne (2018). Inquiry-Based Science and Literacy: Improving a Teaching Model Through Practice-Based Classroom Research. I Tang, Kok-Sing & Danielsson, Kristina (Red.), Global Developments in Literacy Research for Science Education. Springer Nature. ISSN 978-3-319-69196-1. s. 261–280. doi: 10.1007/978-3-319-69197-8_16.
 • Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M. & Ødegaard, Marianne (2018). Characterizing CLIL teaching: new insights from a lower secondary classroom. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. ISSN 1367-0050. 24(3), s. 401–418. doi: 10.1080/13670050.2018.1472206. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2018). The Implementation of Scientific Literacy as Basic Skills in Norway After the School Reform of 2006. I Tang, Kok-Sing & Danielsson, Kristina (Red.), Global Developments in Literacy Research for Science Education. Springer Nature. ISSN 978-3-319-69196-1. s. 15–28. doi: 10.1007/978-3-319-69197-8_2.
 • Mkimbili, Selina Thomas & Ødegaard, Marianne (2017). Student Motivation in Science Subjects in Tanzania, Including Students’ Voices. Research in Science Education. ISSN 0157-244X. s. 1–25. doi: 10.1007/s11165-017-9677-4.
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4722. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig & Ødegaard, Marianne (2017). Endringer i lærerstudenters kompetanser? En casestudie fra en ny lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 13(2), s. 117–133. doi: 10.5617/nordina.3140. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mkimbili, Selina Thomas; Tiplic, Dijana & Ødegaard, Marianne (2017). The role played by contextual challenges in practising inquiry-based science teaching in Tanzania secondary schools. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education (AJRMSTE). ISSN 1811-7295. 21(2), s. 211–221. doi: 10.1080/18117295.2017.1333752.
 • Ødegaard, Marianne; Arnesen, Nina Elisabeth & Klette, Kirsti (2015). Talk and Use of Language i the Sciene Classroom: Characteristic Features, Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. s. 101–112.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Mork, Sonja Merethe; Ødegaard, Marianne & Christiansen, Torgeir (2015). Researching science learning from students'view : the potential of headcam. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(3), s. 249–267. doi: 10.5617/nordina.1424.
 • Ødegaard, Marianne (2015). Teacher Commitments: Love and Duty in Science Education, Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. s. 181–193. doi: 10.1007/978-3-319-17302-3_12.
 • Ødegaard, Marianne; Arnesen, Nina Elisabeth & Klette, Kirsti (2015). Talk and Use of Language in the Science Classroom: Characteristic Features, Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. s. 101–112. doi: 10.1007/978-3-319-17302-3_7.
 • Klette, Kirsti & Ødegaard, Marianne (2015). Instructional Activities and Discourse Features in Science Classrooms: Teacher Talking and Students Listening or...? Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. s. 17–31. doi: 10.1007/978-3-319-17302-3_2.
 • Sørvik, Gard Ove; Blikstad-Balas, Marte & Ødegaard, Marianne (2015). "Do Books Like These Have Authors?" New Roles for Text and New Demands on Students in Integrated Science-Literacy Instruction. Science Education. ISSN 0036-8326. 99(1), s. 39–69. doi: 10.1002/sce.21143.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.674.
 • Ødegaard, Marianne (2015). Science Theater/Drama. I Gunstone, Richard (Red.), Encyclopedia of Science Education. Springer . ISSN 978-94-007-2149-4. s. 928–930. doi: 10.1007/978-94-007-6165-0_336-3.
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2015). Formative Assessment and Teachers’ Sensitivity to Student Responses. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 37(4), s. 629–654. doi: 10.1080/09500693.2014.1003262.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2014). Challenges and Support When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 36(18), s. 2997–3020. doi: 10.1080/09500693.2014.942719.
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2014). From Words to Concepts: Focusing on Word Knowledge When Teaching for Conceptual Understanding Within an Inquiry-Based Science Setting. Research in Science Education. ISSN 0157-244X. 44(5), s. 777–800. doi: 10.1007/s11165-014-9402-5.
 • Klette, Kirsti & Ødegaard, Marianne (2012). "Teaching Activities and Language use in Science Classrooms. I Jorde, Doris & Dillon, Justin (Red.), Science Education Research and Practice in Europe. Retrospective and Prospective. Brill|Sense. ISSN 978-94-6091-898-8. s. 181–202. doi: 10.1007/978-94-6091-900-8_8.
 • Ødegaard, Marianne (2012). Lærerengasjement: plikt og kjærlighet i naturfagsundervisningen. I Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. s. 204–254.
 • Ødegaard, Marianne & Arnesen, Nina Elisabeth (2010). Hva skjer i naturfagklasserommet? resultater fra en videobasert klasseromsstudie; PISA+. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 6(1), s. 16–32.
 • Ødegaard, Marianne (2007). Naturfag til nytte og glede! Naturvitenskapelig allmenndannelse ved dramatiske hjelpemidler. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. s. 76–85.
 • Ødegaard, Marianne (2006). PISA+: A research project to pursue problematic PISA findings in the Norwegian context. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. s. 85–88.
 • Ødegaard, Marianne (2004). Problem-based learning as a method of teaching bioethics -as told by a science educator, How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1005-7. s. 121–131.
 • Ødegaard, Marianne (2004). Naturvitenskapelig allmenndannelse til nytte og glede! Ved hjelp av dramatiske opplevelser i naturfag. I Henriksen, Ellen Karoline & Ødegaard, Marianne (Red.), Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-568-9. s. 683–695.
 • Ødegaard, Marianne (2003). Dramatic Science. A Critical Review of Drama in Science Education. Studies in science education. ISSN 0305-7267. 39, s. 75–102.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245038439. 290 s.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2016). På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02435-6. 170 s.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Ødegaard, Marianne (2004). Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-568-9. 756 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas; Ødegaard, Marianne; Knain, Erik & Sæther, Elin (2021). Bærekraft i lærerutdanningen - gi mening til frustrasjon og kompleksitet.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). Forord. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau & Ødegaard, Marianne (2021). Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøyland, Merethe; Turmo, Are; Rundgren, Carl-Johan; Laherto, Antti; Achiam, Marianne & Pálsdóttir, Auour [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2020). NorDiNa editorial 1/2020. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 16(1), s. 1–3. doi: 10.5617/NORDINA.7789.
 • Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes & Ødegaard, Marianne (2019). Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact .
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(2), s. 1–8. doi: 10.5617/adno.7077.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag. [Avis]. Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo.
 • Naoufal, Nayla Joelle & Ødegaard, Marianne (2019). Engagement of school science students in an interdisciplinary project interweaving youth culture and environmental issues .
 • Sinnes, Astrid Tonette; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert & Ødegaard, Marianne (2019). Må forstå sammenhengene. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M. & Ødegaard, Marianne (2017). Conference paper: The Quality of CLIL Teaching.
 • Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M. & Ødegaard, Marianne (2017). Conference paper: Characterizing the Quality of CLIL Instruction.
 • Ødegaard, Marianne (2017). Sustainable drama.
 • Ødegaard, Marianne; Boland, Eugene; Chu, Mysa & Kristensen, Heidi (2017). Snapping Stories in Science Local cultures and social media as entry points to science and sustainable education.
 • Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2017). The implementation of scientific literacy as basic skills in Norway.
 • Boland, Eugene; Chu, Mysa; Kristensen, Heidi & Ødegaard, Marianne (2016). Snapping Stories in Science Lokale hverdagskulturer og sosiale medier som inngang til naturfag og bærekraftig utvikling.
 • Ødegaard, Marianne & Furberg, Anniken Larsen (2016). REDE – Representasjon og deltakelse i naturfag.
 • Ødegaard, Marianne (2015). Bruk av dramaaktiviteter i biologiundervisningen. I Marion, Peter van & Strømme, Alex (Red.), Biologididaktikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41930-1. s. 169–184.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Improving an Inquiry-Based Science and Literacy Teaching Model.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Improving an inquiry-based science and literacy teaching model through research and professional development courses.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2014). Challenges and Support when Teaching Science through an Integrated Inquiry and Literacy Approach.
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2014). Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2013). Data as the Source? Challenges and Support in an Integrated Science and Literacy Teaching Model.
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2013). Formative Assessment and Teachers' Sensitivity to Student Responses.
 • Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2013). Teaching science through an integrated science and literacy approach.
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2013). From words to concepts. Focusing on word-knowledge when teaching for conceptual understanding through science inquiry.
 • Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Frøyland, Merethe & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Gratulerer med dagen. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 2–3.
 • Sørvik, Gard Ove; Mork, Sonja M; Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2012). Tekster og lesing i naturfag.
 • Ødegaard, Marianne & Mork, Sonja M (2011). Hva slags etter- og videreutdanning vil lærere ha? Modell 2: Forskerføttermodellen.
 • Mork, Sonja M; Erlien, Wenche & Ødegaard, Marianne (2011). Hvordan jobber lærere på barnetrinnet med tekster og lesing i naturfag?
 • Mork, Sonja M; Erlien, Wenche & Ødegaard, Marianne (2011). How do primary school teachers work with texts and reading in science?
 • Mork, Sonja M; Erlien, Wenche & Ødegaard, Marianne (2011). How do primary school teachers work with texts and reading in science?
 • Ødegaard, Marianne; Møller Andersen, Hanne; Schoultz, Jan; Hultman, Glenn; Lund Nielsen, Birgitte & Löfgren, Ragnhild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Explora. Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom. Kimen. ISSN 1890-5137. 2.
 • Ødegaard, Marianne (2009). Dramatic Science. How Drama Can Play a Role in Promoting Learning and Teaching in Science Education.
 • Ødegaard, Marianne (2009). EXPLORA - Nordic project on talking science during explorative work in science classrooms.Exploring interaction -Coding processes of social interaction in explorative work in science education.
 • Ødegaard, Marianne (2008). Love and Duty in Science Education - Teacher Commitments in a Classroom Video Study.
 • Ødegaard, Marianne (2008). Love and Duty in Science Education - Teacher Commitments-a classroom video study.
 • Mork, Sonja M & Ødegaard, Marianne (2008). Student product. From Information Search on the Internet to Knowledge Integration in Science.
 • Ødegaard, Marianne (2007). Videostudier i klasserommet - Et glimt inn i prosjektet PISA+. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 64–65.
 • Ødegaard, Marianne (2007). Teacher Commitments: Love and Duty in Science Education - a Classroom Video Study. Teaching science as an activity system.
 • Ødegaard, Marianne; Arnesen, Nina Elisabeth & Klette, Kirsti (2007). "A little green thing” Conceptual Language and Meaning-making in Science Classrooms.
 • Ødegaard, Marianne (2006). Dramatiske naturfagtimer om bleier - grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier i naturfagundervisningen. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 26–28.
 • Ødegaard, Marianne (2006). Offering meaning in Science Education – a classroom video study.
 • Ødegaard, Marianne (2005). Gir de nye læreplanene svar på dagens utfordringer i biologifaget?
 • Ødegaard, Marianne (2005). Et møte med virkeligheten i klasserommet? Bruk av drama i matematikkundervisningen.
 • Ødegaard, Marianne & Kjærnsli, Marit (2005). Hva gør vi nu, lille du? PISA og PISA+ ~ et eksempel på hvordan man kan følge opp en stor kvantitativ studie.
 • Ødegaard, Marianne & Arnesen, Nina Elisabeth (2005). Knowledge and meaning in mathematics, science and reading. A presentation of a research project: PISA +.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Flyum, Karl Henrik; Knain, Erik & Ødegaard, Marianne (2005). Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag: metoder og perspektiver.
 • Lie, Svein & Ødegaard, Marianne (2004). Orientering om prosjektet PISA+.
 • Ødegaard, Marianne (2003). Et møte med virkeligheten i klasserommet?
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). Utdanningsdirektoratet.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Baran, Mukkader; Beiler Rodrick, Ingrid & Brkan-Masud, Altijana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. ISSN 978-82-69249.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick & Brkan-Musad, Altijana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-69249. Fulltekst i vitenarkiv
 • Persson, Per-Edvin; Ødegaard, Marianne & Nielsen, Sigurd Solhaug (2009). Evaluation of the Norwegian Science Center Scheme. Report from the Expert committee. Norges forskningsråd.
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Ødegaard, Marianne; Anmarkrud, Øistein; Bergem, Ole Kristian & Arnesen, Nina Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Rapport fra prosjektet PISA+. Norges forskningsråd.
 • Ødegaard, Marianne & Arnesen, Nina Elisabeth (2006). Categories for video analysis of science classroom activities. Universitetet i Oslo.
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Anmarkrud, Øistein; Arnesen, Nina Elisabeth; Bergem, Ole Kristian & Ødegaard, Marianne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Categories for video analysis of classroom activites with a focus on the teacher. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. apr. 2014 10:32 - Sist endret 23. okt. 2018 12:48