Om instituttet

Institutt for pedagogikk er Norges største pedagogiske forskningsmiljø, og var det første av sitt slag i Norge.

Institutt for pedagogikk er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble etablert i 1938 og det er i dag nasjonalt ledende på sitt fagområde med en internasjonal profil på studietilbud og forskning.

Pedagogikkens hovedtema er vilkår for menneskelig læring og kunnskapsutvikling. Dette gjenspeiles på ulike måter i instituttets studieprogrammer og forskningsprosjekter. Det pedagogiske fagområdet har relevans for arbeid med utdanning, kompetanse- og kunnskapsutvikling innen mange sektorer i samfunnet.

Organisasjon

Jobb ved instituttet

Kunne du tenke deg instituttet som arbeidsplass?

Samarbeid

Ønsker du å samarbeide med instituttet?

Strategi og politikk

Hva ligger i planene?

Kontakt

Universitetet i Oslo
Institutt for pedagogikk
postboks 1092, Blindern
0317 Oslo


Besøksadresse

Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7, 5. etasje

Satellitt:

Forskningsparken, C1, Gaustadalléen 21

Tlf: 22 84 07 00

ekspedisjonen@iped.uio.no