Etter- og videreutdanning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Trenger du eller dine medarbeidere kompetansepåfyll? Det utdanningsvitenskapelige fakultet tilbyr ulike former for etter- og videreutdanning. Kurs som er skreddersydd for en gruppe eller som man kan delta på som enkeltperson.

Bildet kan inneholde: smil, datamaskin, hånd, laptop, personlig datamaskin.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Studietilbud

Master i utdanningsledelse

120 studiepoeng.

Kvalifiserer deg for ledelses- og utviklingsoppgaver i utdanningssektoren. For deg med høyere utdanning og minst to års relevant yrkeserfaring.

Les mer om masterprogrammet i utdanningsledelse.

Rektorutdanningen

30 studiepoeng. Godkjennes som første året av masterprogrammet i utdanningsledelse.

Rektorutdanningen gir kompetanse som hjelper deg å håndtere den omfattende oppgaven det er å lede en skole.

Les mer om Rektorutdanningen.

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

15 studiepoeng.

Studiet bidrar til å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid.

Les mer om Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Juss for ledere

15 studiepoeng.

Emnet bidrar til å styrke din kompetanse som juridisk aktør.

Les mer om Juss for ledere

Veiledning for profesjonell utvikling i skolen

To emner med 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Godkjennes samlet som første året av masterprogrammet i utdanningsledelse.

Hvordan skolen tar i mot og veileder nytilsatte og studenter har stor betydning for motivasjon og læreridentidet. Veilederutdanningen er utviklet for deg som vil utvikle deg profesjonelt og som veileder.

Les mer om veiledning for profesjonell utvikling i skolen

Søknadsfrister studietilbud ved ILS

Prosjekter og satsinger

VIST - Video to Support Excellence in Teaching

Et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt der forskere og lærere på utvalgte skoler i Oslo samarbeider om å utvikle lærernes praksis og kompetanse.
Les mer om VIST-prosjektet.

Institutt for pedagogikk

Ønsker du å ta utdanning på deltid, tilbyr vi kurs i flerkulturell pedagogikk.

Kurset er tilgjengelig for søkere med relevant høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Les mer om  Flerkulturell pedagogikk på på emnesiden

Kompetanseheving i skolen

Enhet for forskning, innovasjon og kompetanseheving i skolen (FIKS) utvikler lærerkompetanse i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, skoleeiere, skoleledere og lærere.

Hva er etter- og videreutdanning?

Etterutdanning:

  • kurs og forelesninger av kortere varighet
  • gir ikke studiepoeng
  • fortrinnsvis på oppdragsbasis
  • enkelte som åpne kurs

Videreutdanning:

  • gir formell kompetanse
  • utelling i studiepoeng
  • kan kombineres med fulltidsjobb
  • krever generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • eventuelt andre krav som settes for hvert enkelt studium