Organisering av prosjektet

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font.

Den forskningsbaserte evalueringen er organisert i fire delprosjekter. Til sammen vil disse gi innsikt i prosesser og sammenhenger mellom nivåer. EVA2020 gir kunnskap på kort og lang sikt om hvordan reformer møtes og settes ut i livet på flere nivåer, og hvordan disse nivåene påvirker hverandre gjensidig og over tid. Dette illustreres i figuren over.

Les mer om delprosjektene: