Realfaglig programmering

Hva innebærer realfaglig programmering og hvordan kan man implementere dette i undervisningen?

Programmering har blitt obligatorisk i fagfornyelsen og kommer inn i flere fag i tillegg til matematikk. På disse sidene kan du lese om hva dette innebærer, hvorfor realfaglig programmering er viktig, og ikke minst tips til hvordan dette kan implementeres i undervisningen.

Tekstene er skrevet av Cathrine Wahlstrøm, førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 

ProFag - etterutdanning for lærere

ProFag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO er etterutdanning for lærere i PROgrammering for FAGenes skyld. Fagene er naturfag, kjemi, biologi, matematikk og fysikk.