Om forskningen ved ILS

Gjennom skolerelevant forskning på undervisning og læring, lærerutdanning, profesjonsutvikling og utdanningsledelse vil ILS bidra til å ruste skolen til å møte framtidas utfordringer.

Forskningen ved ILS er i hovedsak knyttet til utvalgte forskningstemaer/satsningsområder som forvaltes av forskergrupper. Forskergruppene driver både internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter og er viktige vitenskapelige møteplasser for både seniorforskere og forskerrekrutter. Forskningen ved ILS bygger på variasjon i metoder og teoretiske innfallsvinkler for å bidra til framtidsrettet og relevant kunnskap om skole og lærerutdanning.  

Publisert 22. sep. 2010 13:33 - Sist endret 15. mars 2016 13:50