English version of this page

Co-constructing mathematics motivation in primary education - A longitudinal study in six European countries (MathMot)

En longitudinell studie om barns motivasjon for matematikklæring.

To barn jobber sammen om en oppgave i klasserommet (illustrasjonsfoto: colourbox).

MathMot-prosjektet undersøker utviklingen av motivasjon for mattelæring og hva som påvirker denne prosessen fra et internasjonalt perspektiv (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Å være kompetent i matematikk hjelper oss med å løse problemer og utvikle analytiske ferdigheter. Selv om hjemmemiljøet kan gi et grunnlag for matematikkutvikling, er skoler og lærere avgjørende i denne prosessen.

I en del studier brukes elevenes prestasjoner som mål på matematisk kompetanse. MathMot tar utgangspunkt i at barns motivasjon for faget er like essensielt, spesielt i et langsiktig perspektiv. Vi vet mindre om utviklingen av motivasjon for matematikk enn utvikling av matematisk kompetanse, spesielt i overgangen fra småskoletrinnet til mellomtrinnet.

MathMot undersøker utviklingen av matematikkmotivasjon samt faktorer som påvirker denne prosessen fra et internasjonalt synspunkt.

Bakgrunn

MathMot inkluderer utdanningsforskere og utviklingspsykologer fra seks europeiske land fra nord til sør, øst til vest:

  • Norge
  • Finland
  • Sverige
  • Portugal
  • Estland
  • Serbia

Studien er har et longitudinelt design og samler inn både kvantitative og kvalitative data ved flere tidspunkter i løpet av prosjektet. MathMot møter elever som går i tredje og fjerde klasse på 50 skoler i hvert av landene og følger opp de samme elevene ett år senere.

Prosjektet er med på å utdype vår forståelse for hvordan motivasjon relatert til matematikk utvikler seg i overgangen fra småskoletrinnet til mellomtrinnet og hva som er relevante klasseromspraksiser som støtter positiv utvikling av motivasjon for å lære matematikk.

Prosjektgruppen vil samarbeide tett med lærere fra deltagende skoler og klasser både i tolkningen av sentrale funn og i å oversette denne kunnskapen til praktiske verktøy som lærere kan bruke i hverdagsaktiviteter. På denne måten vil MathMot-prosjektet ikke bare generere ny vitenskapelig kunnskap, men også kunne bidra til at barn får en positiv opplevelse av matematikkopplæringen på skolen.

Finansiering

Forskningsrådet: FINNUT – Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Advisory board

Samarbeid

Andre ressurser

Internasjonal side for MathMot (mathmot.com)

Publisert 1. okt. 2020 14:19 - Sist endret 19. jan. 2021 14:58

Kontakt

Prosjektleder

Jelena Radišić

Deltakere