Informasjon til skolekontakten

Her finner du noen viktige datoer og hvor du kan finne informasjon for gjennomføringen av PISA 2018. På skolesamlingene i uke 10 og 11 vil vi gi oppdatert informasjon om det du trenger å vite for å gjennomføre undersøkelsen ved din skole. Det vil også ligge ved en veiledning for gjennomføringen i pakken med prøvemateriell som blir sendt til din skole.

For spørsmål om gjennomføringen, kan du kontakte:

Fredrik Jensen 22 84 45 91 977 72 442 fredrik.jensen@ils.uio.no
Tove S. Frønes 22 84 43 97 915 89 591 tove.frones@ils.uio.no

Noen datoer og gjøremål

Hva Når Her finner du informasjon
Sende inn elevlister til ILS Frist 26. januar Se e-post 15. januar
Svare på invitasjon til skolesamlinger Frist 16. februar Se e-post 5. februar

Sjekke at programvaren for PISA-prøven
fungerer på PC-ene elevene skal bruke

Frist 5. mars Brev med informasjon
sendt fra ILS 13. februar
Sende informasjon om valgt prøvedato til ILS Frist 23. februar Se e-post 13. februar
Prøvemateriell sendes fra ILS til skolene Ca. 1. mars  
Skolesamlinger 5. til 16. mars Se e-post 5. februar
Prøveperiode 19. mars til 27. april  

Utsending av materiell til skoler

I pakken med prøvemateriell finner du blant annet:

  • oversikt over elevene som er trukket ut til å ta prøven ved din skole
  • en veiledning som beskriver det du trenger å vite for å kunne gjennomføre prøven ved din skole

Skolesamlinger

I uke 10 og 11 vil det arrangeres samlinger for kontaktpersoner ved skolene som deltar i PISA 2018. På samlingene gir vi oppdatert informasjon om alt det praktiske og tekniske ved gjennomføringen av PISA 2018. Vi setter også av god tid til å presentere resultater fra PISA og til faglige diskusjoner.

Valg av tidspunkt for gjennomføringen

Velg den dagen som passer best i perioden mellom 19. mars og 27. april. Det er viktig å velge en dag det ikke forventes stort frafall blant elevene.

Elevene får 2 timer til den faglige prøven og 35 minutter til spørreskjemaet. I tillegg må det beregnes tid til organisering og innlogging. Elevene vil derfor bruke ca. 3 timer på å gjennomføre prøven og spørreskjemaet, men vi anbefaler at de har inntil 3 timer og 30 minutter tilgjengelig i tilfelle eventuelle forsinkelser. Vi anbefaler at rommet holdes av i ca. 5 timer på prøvedagen.