Informasjon til skolekontakten

Her finner du noen viktige datoer og hvor du kan finne informasjon for gjennomføringen av generalprøven for PISA våren 2021. Det er satt opp digitale skolesamlinger (webinar) i andre uka av mars som vil gi informasjon om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. Det vil også ligge ved veiledningsdokumenter for gjennomføringen i pakken med prøvemateriell som blir sendt til din skole.

For spørsmål om gjennomføringen, kan du kontakte:

Fredrik Jensen 22 84 45 91 97 77 24 42 fredrik.jensen@ils.uio.no
Maria Løvgren 22 85 60 21 48 19 97 90 maria.lovgren@ils.uio.no

Noen viktige datoer og gjøremål

Hva Frist Mer informasjon
Laste opp elevlister til ILS innen 5. februar Se e-post sendt 28. januar
Prøvemateriell sendes fra ILS til skolene Ca. 1. mars  

Sjekke at programvaren for PISA-prøven fungerer på PC-ene elevene skal bruke

I god tid før prøvedagen Se egen konvolutt i pakken med prøvemateriell

Digitale skolesamlinger - webinar

Presentasjonen fra skolesamlingen kan lastes ned her

Tirsdag 9. mars kl. 10.00 og

Torsdag 11. mars kl. 14.00

Se e-post sendt 25. februar
Sende informasjon om valgt prøvedato til ILS Mer informasjon kommer  

Dele ut informasjonsbrev til elever og foresatte

Brevet kan lastes ned her

Ca. to uker før prøvedagen

Se e-post sendt 1. mars

Prøveperiode 15. mars til 30. april  

Informasjonsvideo til elever

Informasjonsvideo til elever om hva PISA-undersøkelsen er og hvorfor norske elever deltar på denne.

Presentasjon resultater PISA 2018

I denne korte presentasjonen forteller forskerne Andreas Pettersen og Tove Stjern Frønes om resultatene fra PISA 2018. I 2018 var lesing hovedområde, og i presentasjonen kommer de inn på sentrale funn om elevers lesevaner, ferdigheter i kritisk lesing og kildekritikk og hvor godt ulike grupper av elever leser. I tillegg presenteres noen av hovedresultatene i matematikk og naturfag fra PISA 2018, og vi ser fremover mot PISA 2022 hvor matematikk vil være hovedområde.