Forskjellene mellom papirlesere og skjermlesere øker

Morgenbladet: Norske barn leser mindre og dårligere enn før. På skolen leser de langt færre komplekse tekster enn elever i andre nordiske land. 

Seniorforsker Astrid Roe og professor Marte Blikstad-Balas er intervjuet i en sak om leseferdigheter på skjerm og papir.

Roe
Astrid Roe (foto: UiO).
Blikstad-Balas
Marte Blikstad-Balas (foto: UiO).
Publisert 22. mai 2020 12:23 - Sist endret 22. mai 2020 12:24