Høytidelighet ved digitale disputaser

Forskning.no: Stipendiat Ole Andreas Kvamme disputerte 30. april. Han er glad for at den offentlige dimensjonen ved doktorgradsprøven blir ivaretatt, selv over nett

Universitetslektor Ole Andreas Kvamme og professor Doris Jorde er intervjuet i notis hos forskning.no om digitale disputaser.

Ole Andreas Kvamme
Ole Andreas Kvamme (foto: Shane Colvin/UiO)
Publisert 11. mai 2020 11:37 - Sist endret 11. mai 2020 11:37