I media - Side 4

Han gir kronprinsparet rett: - Vi er for dårlige i engelsk

Utforskende matematikklærere

Tospråklige lærere en fordel.

PISA har gode utvalg og robuste skalaer, i motsetning til hva Tarjei Havnes og Magne Mogstad hevder.

Næringslivets behov for kompetanse i fremmedspråk, var blant temaene på seminaret «Fremmedspråkene – hvor står vi». Jonas Gahr Støre var en av innlederne på kurset.

Praksisrelevant lærerutdanning

Bruk av smarttelefon i undervisning

Retorikkeksperter til besvær

Elever bruker for mye tid på ikke-faglig nettbruk, er konklusjonen i en ny doktorgradsavhandling. Men det er strid om hvordan problemet bør løses.

Leseforskere er bekymret for at driftskutt i nasjonale lesetiltak vil gå ut over ungdommers leselyst

Noen foreldre har en tendens til å undervurdere sine døtre og overvurdere sine sønners prestasjoner på skolen.

Skoleprivatisering ingen suksess

Tror de er gode i engelsk, tester viser noe annet

USA og Cuba krev meir av lærarstudentane enn Norden

Uenighet om karaktersetting i barneskolen

Elever vil lære om religion

Pisachocken fick Norge på spåret

Forskningsprosjektet Coherence and Assignment Study in Teacher Education (CATE) er omtalt i International Ed News

Flinke folk har flere talenter

– Vi ser at folk som er flinke gjerne er flinke på flere områder, men hva det skyldes er en gåte, sier førsteamanuensis Christian Brandmo.

Tor Colbjørnsen: Skoleledelse i en ny tid: Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere

Trude Nilsen: Forskning På Tvers: Hvorfor norske elever er så flinke i astronomi – og hvilke muligheter det gir oss

Bedre Skole nr 2/2013

Den nye læreplanen i norsk skal gi mer plass til retorikk.

- Retorikkens potensial er større enn det har fått lov til å få utløp for i Kunnskapsløftets læreplan, sier førsteamanuensis Jonas Bakken ved Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis Jonas Bakken sitter i juryen til den nyopprettede prisen i barne- og ungdomslitteratur under Nordisk Råds Litteraturpris

- Norske bedrifter har tapt kontrakter og penger på grunn av dårlige språkkunnskaper, sier Glenn Ole Hellekjær ved Universitetet i Oslo.

Norske lærere har for svake fagkunnskaper i matematikk for det nivået de underviser på, mener skoleforsker Liv Sissel Grønmo.