Etter- og videreutdanning

Instituttet arbeider med kurs, studier og prosjekter innen etter- og videreutdanning, knyttet til ulike fagområder i skole og ledelse.

Studietilbud

Master i utdanningsledelse

120 studiepoeng.

Kvalifiserer deg for ledelses- og utviklingsoppgaver i utdanningssektoren. For deg med høyere utdanning og minst to års relevant yrkeserfaring.

Les mer om masterprogrammet i utdanningsledelse.

Rektorutdanningen

30 studiepoeng. Godkjennes som første året av masterprogrammet i utdanningsledelse.

Rektorutdanningen gir kompetanse som hjelper deg å håndtere den omfattende oppgaven det er å lede en skole.

Les mer om Rektorutdanningen.

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

15 studiepoeng.

Studiet bidrar til å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid.

Les mer om Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Veiledning for profesjonell utvikling i skolen

To emner med 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Godkjennes samlet som første året av masterprogrammet i utdanningsledelse.

Hvordan skolen tar i mot og veileder nytilsatte og studenter har stor betydning for motivasjon og læreridentidet. Veilederutdanningen er utviklet for deg som vil utvikle deg profesjonelt og som veileder.

Les mer om veiledning for profesjonell utvikling i skolen

Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

30 studiepoeng.

Emne for lærerutdannere som ønsker å utvikle egen kompetanse innen fagområdet naturfagdidaktikk.

Les mer om Naturfagdidaktikk for lærerutdannere.

Prosjekter og satsinger

VIST - Video to Support Excellence in Teaching

Et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt der forskere og lærere på utvalgte skoler i Oslo samarbeider om å utvikle lærernes praksis og kompetanse.
Les mer om satsingen.

Publisert 23. sep. 2010 09:47 - Sist endret 15. jan. 2020 13:42