Hans Christian Arnseth

Professor
Bilde av Hans Christian Arnseth
English version of this page
Telefon +47-22855348
Mobiltelefon +47-92245443
Rom 581
Treffetider Mandager 09.00 - 10.00
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Dataspill og simuleringer
 • Læring og identitetsdannelse
 • Sosiokulturell teori, diskursanalyse
 • Samtaleanalyse
 • Læring i matematikk og naturfag
 • Læring mellom kontekster
 • Skrive og lesekyndighet (literacy)

Pågående aktiviteter

Local literacies and community spaces (NFR-prosjekt/FRISAM).

MIRACLE (Mixed reality interactions across contexts of learning, NFR-prosjekt/VERDIKT)

Fullførte prosjekter

 • World beside (bruk av dataspill i naturfag)
 • Literacy og konvergerende medier (NFR-prosjekt)
 • Elektronisk ransel

Undervisning

 • Læring og ny teknologi
 • IKT og læring i arbeidslivet
 • Sosiokultuelt perspektiv på læring
 • Medier, sosialisering og samfunnsforandring

Bakgrunn

Utdanning:

Hans Christian Arnseth er dr.polit fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Verv og oppnevnelser

Redaksjonsmedlem i:

 • Norsk pedagogisk tidsskrift
 • Nordic Journal of Digital Literacy
 • Simulation and Gaming
 • International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning

Priser

European CSCL Award for Excellence in the Field of CSCL Research and/or Development, issued by Kaleidoscope, a Network of Excellence in the 6th European Framework Programme, for the article: Arnseth, H. C. & Ludvigsen, S. R. (2006). Approaching institutional contexts: Systemic versus dialogic research in CSCL.

Emneord: Pedagogikk, Identitetprosesser og læring, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Publisert 13. aug. 2010 11:31 - Sist endret 3. jan. 2019 14:06