Nye publikasjoner - Side 12

bilde av forfatteren
Publisert 9. nov. 2015 13:49

Øistein Anmarkrud har skrevet kapitlet "Inquisitor, evaluator or facilitator? Teachers' use of instructional format during naturally occurring comprehension strategies instruction" i  Klette, Kirsti, Bergem, Ole & Roe, Astrid (red):

Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS på forlaget Springer