Hvem kan jeg kontakte ved praktiske spørsmål?

Tekniske forhold ved arbeidsplassen

  • Belysning
  • Nøkler, adgangskort til utlån og låser
  • Flytting
  • Møblering

Ved problemer med datamaskin eller programvare

Send e-post til it-hjelp@uv.uio.no

Bestilling av kontorrekvisita

Telefon

  • Ved bytte av kontor, feil på telefon o.l.

Kontorplass

Plassering på kontor

Kopimaskiner og printere

Feilmelding og opplæring i bruk

Innkjøp - vitenskapelig ansatte og eksterne

Innkjøp av IT-utstyr for alle ansatte ved ISP

ekspedisjonen

Åge Vatnøy (IT-avdelingen ved fakultetet)

Gjesteparkering (korttid)

Parkeringstillatelse på Blindern for ansatte

Fraværsmeldinger

  • Egenmelding og sykemelding (egen sykdom og barns sykdom)
  • Permisjonssøknader og ferie

 ekspedisjonen

Permisjons og ferie-søknad skal legges inn i HR-portalen

Administrativt ansatte legger også inn sykefravær i HR-portalen

Reiseregning og refusjon av utlegg

Søknad om refusjoner legges i HR-portalen

Spørsmål kan rettes til økonomiseksjonen ved UV