English version of this page

Om fakultetet

Organisasjon

Kontakt

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

E-post: postmottak@uv.uio.no

Åpningstider Helga Eng

Fellesarealet i Helga Engs hus er åpent for besøkende man-fre kl. 07:00-18:00.

Etter kl.18:00 må man bruke nøkkelkort for adgang.

Åpningstider for ansatte og studenter

Ved spørsmål ta kontakt med vaktsentralen 22 85 50 07.

Strategi

Fakultetet har utarbeidet strategi for perioden 2020-2030, Kommunikasjonsstrategi 2021-2024 samt Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering. 

Satsinger på UV

Finn fram på UV

Bygninger, adresser, områder, parkering og kart.

Tal og fakta

Kor mange studerer ved UV? Kor mange studium tilbyr vi? Kor mange vitskaplege årsverk?

Ledige stillinger

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter.

Helse, miljø og sikkerheit

  • Helse, miljø og sikkerheit ved UV-fakultetet.
  • Lokal beredskapsplan og kontaktpersonar.

Samarbeid med UV

Fakultetets forsknings- og utdanningssamarbeid omfatter forskjellige former for utveksling av kunnskap og ressurser med offentlige og private virksomheter i inn- og utland.

Fakultetets priser

UVs historie

Det utdanningsvitskaplege fakultetet blei etablert 1. januar 1996 gjennom samanslåing av tre institutt og eit senter.