Tverrfaglighet

Hva er tverrfaglighet? Hvorfor skal vi gjøre det i skolen? Og ikke minst; hvordan?

Bildet kan inneholde: tekst, font, rosa, produkt, finger.

På denne Kunnskapsbasesaken vil du få tilgang til to videoer om tverrfaglighet. Den ene går inn på hva tverrfaglighet er og hvorfor skoler bør gjøre dette, og den andre videoen går inn på hvordan det kan gjøres. I tillegg finner du tekster som bygger videre på videoenes inndeling med hvorfor og hva. Senere kommer det også en tekst som tar for seg hvordan.

 

Skrevet av seniorrådgiver Bjørn Bolstad

 

Innhold

  1. Innledning: Tverrfaglighet i skolen
  2. Hvorfor bør skoler arbeide flerfaglig og tverrfaglig?
  3. Hva er flerfaglig og tverrfaglig undervisning?
  4. Referanser

PDF av teksten

Tverrfaglighet: hva og hvorfor?


Tverrfaglighet: hvordan?

Modell: Fire grader av tverrfaglighet

Tabell som viser koblingen mellom begrepene fagkobling, flerfaglighet, moderat tverrfaglighet og integrert tverrfaglighet
Du kan lese mer om denne modellen under 3. Hva er flerfaglig og tverrfaglig undervisning?

 

Ressurser til tverrfaglig og flerfaglig arbeid

Naturfagsenteret har en ressurs på Naturfagsekken om fler-/tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.

Emneord: Tverrfaglighet, Flerfaglighet, Dybdelæring, Fagfornyelsen Av Bjørn Bolstad
Publisert 25. okt. 2019 10:50 - Sist endret 27. apr. 2020 13:59