Eyvind Elstad

Bilde av Eyvind Elstad
English version of this page
Telefon +47 22857613
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Profesjonell utvikling, utdanningsledelse, skolereformer, lærervurdering, lærerutdanning, læreres arbeid og fagforeninger, utdanningspolitikk, evaluering av læreres arbeid, IKT og utdanning

Undervisning

Forskningstermin 2017 (høst), 2018)

Utdanning

Dr. Polit. (1996), Universitetet i Oslo

Cand. Oecon. (1988), Universitetet i Oslo

Cand. Philol. (1981), Universitetet i Oslo

Verv

2013-2017: Leder av faggruppen i utdanningsledelse

2010- 2017: Leder av forskergruppen TEPEC

2004-2007: Avdelingsleder for forskning og utvikling, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

1999-2001: Visebestyrer, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 

1989-1992: Studiesjef, Norges Markedshøyskole

1988: Leder av revisorstudiet, Skatteetatskolen

Stillinger

2008- nå: Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 

2015-2016: professor II (20% stilling), Høgskolen Stord/ Haugesund

1996-2007: Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

1993-1996: Stipendiat Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Forskningsprosjekter

Understanding the nature of the technology-filled classroom (2002-2006).

ASAP: Achieving School Accountability in Practice (2005-2008).

Kunnskapsløftet fra ord til handling (2006-2009)

Accountability systems and uses of tests (2009-2011).

ERA: Evidence in Education Research and Assessment -Repercussions and Resonance (2009-12).

EMAIL: Educational Management: Aspects Influencing Learning (2010-2015).

EMAIL2: Educational Management: Aspects Influencing Learning, phase 2 (2012-2017).

NORDMENT (2012-2017).

COTED (2016-2018).

TESTE: Teaching Evaluation in Schools and Teacher Education (Forprosjekt Norges Forskningsråd)

“Learning in the 21th century: Capitalizing on students’ digital strengths; compensating for their desired capabilities” (Norges Forskningsråd).

Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Kunnskap i skolen, Kvantitative utdanningsanalyser, Utdanningsreformer, Styring av skolen Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 2. mai 2019 11:42