Kamil Øzerk

Bilde av Kamil Øzerk
English version of this page
Telefon +47 22855347
Rom 560
Treffetider Torsdager 12.00 - 14.00
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Skolebasert læring
 • Tospråklighet
 • Språkrevitalisering
 • Language policy in education
 • Mangfoldighet
 • Læreplanstudier
 • Klasseromsforskning
 • Lesing og autisme

Pågående aktiviteter

 • Tospråklighet I skolen, språkrevitalisering, lesing og læring av læreboktekster og kommunikasjonsvansker hos barn med autisme spektrumforstyrrelser (ASF)

Fullførte prosjekter

 • NEIS-modellen, språkutvikling og innholdsforståelse
 • Språkbevaring and språkholdninger blant ungdommer med nynorsk bakgrunn

Undervisning

 • Flerkulturell pedagogikk
 • Klasseromsforskning og opplæring-læring-relaterte utfordringer

Administrative oppgaver

 • Programrådsleder

Bakgrunn

 • Cand.paed og dr.polit. fra Universitetet i Oslo
 • Førsteamanuensis 1996-2002
 • Professor 2002-

Verv og opnevnelser

 • Visebestyrer ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO
 • Medlem av Scholars at Risk komiteen ved Universitetet I Oslo
 • Styremedlem i Norsk Språkråd

Priser

 • Essay-konkurranse om 'Ungdom som investering' arrangert av Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd 1992.
 • Oslo-forskningens pris for 'God Oslo-forskning' i 1992.
Emneord: Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Læringsutbytte, Utdanningsreformer, Tilpasset og inkluderende opplæring, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier
Publisert 16. aug. 2010 15:27 - Sist endret 26. nov. 2010 13:37