Kamil Øzerk

Bilde av Kamil Øzerk
English version of this page
Telefon +47-22855347
Rom 560
Treffetider Torsdager 12.00 - 14.00
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Skolebasert læring
 • Tospråklighet
 • Språkrevitalisering
 • Language policy in education
 • Mangfoldighet
 • Læreplanstudier
 • Klasseromsforskning
 • Lesing og autisme

Pågående aktiviteter

 • Tospråklighet I skolen, språkrevitalisering, lesing og læring av læreboktekster og kommunikasjonsvansker hos barn med autisme spektrumforstyrrelser (ASF)

Fullførte prosjekter

 • NEIS-modellen, språkutvikling og innholdsforståelse
 • Språkbevaring and språkholdninger blant ungdommer med nynorsk bakgrunn

Undervisning

 • Flerkulturell pedagogikk
 • Klasseromsforskning og opplæring-læring-relaterte utfordringer

Administrative oppgaver

 • Programrådsleder

Bakgrunn

 • Cand.paed og dr.polit. fra Universitetet i Oslo
 • Førsteamanuensis 1996-2002
 • Professor 2002-

Verv og opnevnelser

 • Visebestyrer ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO
 • Medlem av Scholars at Risk komiteen ved Universitetet I Oslo
 • Styremedlem i Norsk Språkråd

Priser

 • Essay-konkurranse om 'Ungdom som investering' arrangert av Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd 1992.
 • Oslo-forskningens pris for 'God Oslo-forskning' i 1992.
Emneord: Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Læringsutbytte, Utdanningsreformer, Tilpasset og inkluderende opplæring, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier

Publikasjoner

 • Øzerk, Kamil; Øksendal, Elise & Øzerk, Meral R. (2018). Educational Psychological Counseling and Collective Competance Improvement Related to Autism/Autism Spectrum Disorders (ASD). International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  10(3), s 339- 354 . doi: 10.26822/iejee.2018336192 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Øzerk, Kamil (2016). The issue of prevalence of autism/ASD. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  9(2), s 263- 306
 • Øzerk, Kamil; Vea, Gunvor Dalby; Eikeseth, Svein & Øzerk, Meral R. (2016). Ole Ivar Lovaas - His life, Merits and Legacy. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  9(2), s 243- 262 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øzerk, Meral & Øzerk, Kamil (2015). A Bilingual Child Learns Social Communication Skills through Video Modeling-A Single Case Study in a Norwegian School Setting. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  8(1), s 551- 566 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kerchner, Charles Taylor & Øzerk, Kamil (2014). Teaching language minority students in Oslo and Los Angeles-A metropolitan perspective nr 1. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  6(2), s 315- 331
 • Øzerk, Kamil & Kerchner, Charles Taylor (2014). Diversity and Educational Challenges in Oslo and Los Angeles - A Metropolitan Perspective nr 2. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  6(3), s 441- 462

Se alle arbeider i Cristin

 • Øzerk, Kamil (2016). Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202482466.  234 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2010 15:27 - Sist endret 26. nov. 2010 13:37