Kamil Øzerk

Bilde av Kamil Øzerk
English version of this page
Telefon +47 22855347
Rom 560
Treffetider Torsdager 12.00 - 14.00
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Skolebasert læring
 • Tospråklighet
 • Språkrevitalisering
 • Language policy in education
 • Mangfoldighet
 • Læreplanstudier
 • Klasseromsforskning
 • Lesing og autisme

Pågående aktiviteter

 • Tospråklighet I skolen, språkrevitalisering, lesing og læring av læreboktekster og kommunikasjonsvansker hos barn med autisme spektrumforstyrrelser (ASF)

Fullførte prosjekter

 • NEIS-modellen, språkutvikling og innholdsforståelse
 • Språkbevaring and språkholdninger blant ungdommer med nynorsk bakgrunn

Undervisning

 • Flerkulturell pedagogikk
 • Klasseromsforskning og opplæring-læring-relaterte utfordringer

Administrative oppgaver

 • Programrådsleder

Bakgrunn

 • Cand.paed og dr.polit. fra Universitetet i Oslo
 • Førsteamanuensis 1996-2002
 • Professor 2002-

Verv og opnevnelser

 • Visebestyrer ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO
 • Medlem av Scholars at Risk komiteen ved Universitetet I Oslo
 • Styremedlem i Norsk Språkråd

Priser

 • Essay-konkurranse om 'Ungdom som investering' arrangert av Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd 1992.
 • Oslo-forskningens pris for 'God Oslo-forskning' i 1992.
Emneord: Pedagogikk, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier, Læringsutbytte, Minoritetsspråklige barn og unge, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utdanningsreformer

Publikasjoner

 • Øzerk, Gül & Øzerk, Kamil (2022). Tidlig innsats og tospråklige barn-historiske tilnærminger, politiske diskurser og forskningsbaserte tiltak. I Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (Red.), Tidlig innsats – i en skole for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202762452. s. 308–340.
 • Silveira-Zaldivar, Tracey; Øzerk, Gül & Øzerk, Kamil (2021). Developing social skills and social competence in children with autism. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 13(3), s. 341–363. doi: 10.26822/iejee.2021.195. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øzerk, Kamil (2020). Prevalence of Autism/ASD Among Preschool and School-age Children in Norway. Contemporary School Psychology. ISSN 2159-2020. 24, s. 419–428. doi: 10.1007/s40688-020-00302-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øzerk, Kamil & Ringereide, Hans Otto (2019). A New Approach to Vocational Teacher Training -A Norwegian Innovative Experience. Journal of Education and Human Development (New York). ISSN 2334-296X. 8(1), s. 18–28. doi: 10.15640/jehd.v8n1a3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øzerk, Meral & Øzerk, Kamil (2019). Multicultural Settings and School Psychological Services—a Norwegian Experience with Developing Competency in Multicultural Counseling. Contemporary School Psychology. ISSN 2159-2020. 24, s. 349–361. doi: 10.1007/s40688-019-00242-3.
 • Henriksen, Marit Breie; Eira, Karen Inga; Keskitalo, Jan Henry & Øzerk, Kamil (2018). Nasjonale prøver i lesing på samisk - på hvilke premisser? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4), s. 1–20. doi: 10.5617/adno.6293. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øzerk, Kamil (2018). Prevalence of autism/ASD in the capital City of Oslo, Norway. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 11(1), s. 23–30. doi: 10.26822/IEJEE.2018143957. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øzerk, Kamil; Øksendal, Elise & Øzerk, Meral R. (2018). Educational Psychological Counseling and Collective Competance Improvement Related to Autism/Autism Spectrum Disorders (ASD). International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 10(3), s. 339–354. doi: 10.26822/iejee.2018336192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øzerk, Kamil (2016). The issue of prevalence of autism/ASD. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 9(2), s. 263–306. doi: 10.26822/iejee.2018143957.
 • Øzerk, Kamil; Vea, Gunvor Dalby; Eikeseth, Svein & Øzerk, Meral R. (2016). Ole Ivar Lovaas - His life, Merits and Legacy. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 9(2), s. 243–262. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øzerk, Meral & Øzerk, Kamil (2015). A Bilingual Child Learns Social Communication Skills through Video Modeling-A Single Case Study in a Norwegian School Setting. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 8(1), s. 551–566. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øzerk, Kamil & Kerchner, Charles Taylor (2014). Diversity and Educational Challenges in Oslo and Los Angeles - A Metropolitan Perspective nr 2. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 6(3), s. 441–462.
 • Kerchner, Charles Taylor & Øzerk, Kamil (2014). Teaching language minority students in Oslo and Los Angeles-A metropolitan perspective nr 1. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 6(2), s. 315–331.
 • Todal , Jon & Øzerk, Kamil (2013). Written Language Shift among Norwegian Youth. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 5(3), s. 285–300.
 • Øzerk, Kamil (2013). The Norwegian Educational System, the Linguistic Diversity in the Country and the Education of Different Minority Groups. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 6(1), s. 43–60.
 • Øzerk, Kamil & David, Whitehead (2012). The impact of national standards assessment in New Zealand, and national testing protocols in Norway on indigenous schooling. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 4(3), s. 545–561.
 • Øzerk, Kamil; Øzerk, Meral R. & Jan Arne, Handorff (2011). Assesment of bilingual children with inattention, over activity and impulsivity - Challenges and solutions. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 3(3), s. 193–212.
 • Øzerk, Kamil (2009). Ii oidnosis, ii ge mielas - muhtin sápmái-guoski bohtosat skuvlao?astusa "Máhttolokten" evalueremis Out of sigt, out of mind? Some Sámi related findings in the evaluation of the school reform Knowledge Promotion. I Keskitalo, Jan Henry; Nystad ja, Kristine & Pettersen, Torunn (Red.), Sámi oahpahus, sámi dutkan ja sámi ásahus- Sámi allaskuvla 20 jagi. Sami Allaskuvla. ISSN 978-82-7367-022-9. s. 135–143.
 • Øzerk, Kamil (2009). The Revitalisation of a Threatened Indigenous Language - The Case of the Sami People in Norway. I Danaher, Patrick Alan; Kenny, Máirín & Leder, Judith Remy (Red.), Traveller, Nomadic and Migrant Education. Routledge. ISSN 978-0-415-96356-5. s. 132–144.
 • Hall, Kathy & Øzerk, Kamil (2009). Primary Curriculum and Assessment: England and other countries. I Alexander, Robin (Red.), The Cambridge Primary Review Research Surveys. Routledge. ISSN 978-0-415-54869-4. s. 375–414.
 • Øzerk, Kamil (2008). Interkulturell danning i en flerkulturell skole. I Arneberg, Per & Briseid, Lars Gunnar (Red.), Fag og danning -- mellom individ og fellesskap. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0740-4. s. 209–228.
 • Øzerk, Kamil (2008). Opplæring av samene, nasjonale minoriteter og språklige minoriteter siden 1970-tallet. I Vestre, Svein Egil & Beck, Christian Watkin (Red.), Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler. Didakta Norsk Forlag A/S. ISSN 9788270560615. s. 83–99.
 • Øzerk, Kamil (2008). Tospråklig opplæring og funksjonell tospråklighet. I Sand, Therese & Øzerk, Kamil (Red.), Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-28124-3. s. 103–130.
 • Øzerk, Kamil (2008). Fordommer og nyrasisme. I Sand, Therese & Øzerk, Kamil (Red.), Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-28124-3. s. 85–102.
 • Øzerk, Kamil (2008). En faglig fundert tilnærming til morsmålstopplæring for språklige minoriteter. I Sand, Therese & Øzerk, Kamil (Red.), Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-28124-3. s. 131–154.
 • Øzerk, Kamil (2008). Forholdet mellom språklig utvikling, erfaringsmessig utvikling og skolefaglig utvikling. I Sand, Therese & Øzerk, Kamil (Red.), Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-28124-3. s. 155–174.
 • Øzerk, Kamil (2008). Grunnleggende norsk for språklige minoriteter i lys av en konstruktivistisk læringsteori. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27707-9. s. 257–267.
 • Øzerk, Kamil (2005). Enten eller- polariseringstendenser blant språklige minoriteters læringsutbytte. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 10–17.
 • Øzerk, Kamil (2004). Et sampedagogisk perspektiv på skolefaglig læring, En Likeverdig skole for alle?. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00446-6. s. 236–259.
 • Øzerk, Kamil (2004). En konstruksjonistisk tilnærming til opplæring av tospråklige minoriteter. I Selj, Elisabeth; Ryen, Else & Lindberg, Inger (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-21772-5. s. 305–319.
 • Øzerk, Kamil (2001). Reciprocal Bilingualism as a Challange and opportunity. International Review of Education. ISSN 0020-8566. s. 253–265.
 • Øzerk, Kamil (2001). Teacher-Student Verbal Interaction and Questioning, Class Size and Bilingual Students' Academic Performance. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 45(4), s. 353–367.
 • Øzerk, Kamil (2001). Teacher-Student Verbal Interaction and Questioning, Class Size and Bilingual Students' Academic Performance. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 45(4), s. 353–367.
 • Øzerk, Kamil (2000). Tospråklighet i barndommen. I Haugen, Richard (Red.), Barn og unges læringsmiljø. Høyskoleforlaget, Kristiansand.. ISSN 82-7634-247-7. s. 457–482.
 • Øzerk, Kamil (2000). Et tospråklighetspedagogisk perspektiv. I Haugen, Richard (Red.), Barn og unges læringsmiljø. Høyskoleforlaget, Kristiansand.. ISSN 82-7634-247-7. s. 483–496.
 • Øzerk, Kamil (2000). Tospråklighet og pedagogiske perspektiver. I Haugen, Richard (Red.), Barn og unges læringsmiljø. Høyskoleforlaget, Kristiansand.. ISSN 82-7634-247-7. s. 115–142.
 • Øzerk, Kamil; Hall, Kathy & Valli, Yasmin (1999). Curriculum Reform, with Particular Reference to Primary Literacy, in Contemporary English and Norwegian Official Documents. European Journal of Intercultural Studies. ISSN 0952-391X. 10(1), s. 85–104.

Se alle arbeider i Cristin

 • Øzerk, Kamil & Øzerk, Meral (2020). Autisme og pedagogikk - en teoretisk og metodisk håndbok. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202567408. 472 s.
 • Curtin, Alicia; Cahill, Kevin; Hall, Kathy; O`Sullivan, Dan & Øzerk, Kamil (2020). Assesment in Practice: Explorations in Identity, Culture, Policy and Inclusion. Routledge. ISBN 9781138832404. 166 s.
 • Øzerk, Kamil & Øzerk, Meral (2020). OTIZM VE OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUGU (Autisme og Autismespekterforstyrrelse). MINISTERY OF EDUCATION. ISBN 9789751153227. 65 s.
 • Øzerk, Kamil (2019). ASSESSMENT IN PRACTICE -Explorations in Identity, Culture, Policy and Inclusion. Routledge. ISBN 9781138832428. 166 s.
 • Øzerk, Kamil (2016). Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202482466. 234 s.
 • Øzerk, Kamil & Øzerk, Meral (2013). AUTISME OG PEDAGOGIKK. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39519-3. 280 s.
 • Øzerk, Kamil (2011). PEDAGOGIKKENS HVORDAN NR 2. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-34475-7. 215 s.
 • Øzerk, Kamil (2010). Pedagogikkens hvordan. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33503-8. 151 s.
 • Øzerk, Kamil (2010). NEIS-modellen. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-178-5. 173 s.
 • Sand, Therese & Øzerk, Kamil (2008). Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-28124-3. 227 s.
 • Øzerk, Kamil (2008). Türkce Okuma Kitabim - Min tyrkiske lesebok Nivå 1. Kolofon forlag. ISBN 978-82-300-0479-1. 139 s.
 • Øzerk, Kamil (2008). Türkce Calisma Kitabim - Min tyrkiske arbeidsbok -1. Kolofon forlag. ISBN 978-82-300-0472-2. 77 s.
 • Øzerk, Kamil (2008). Likhet og likeverdighet i utdanning. Turkish Education Association. ISBN 978-9944-5128-4-8. 12 s.
 • Øzerk, Kamil (2007). Tospråklige overgangsmodeller og tosidige modeller. Wiley-VCH. ISBN 9788275181488. 110 s.
 • Øzerk, Kamil (2006). Fra språkbad til språkdrukning. Oplandske Bokforlag. ISBN 8275181321. 136 s.
 • Øzerk, Kamil (2006). Tospråklig opplæring : Utdanningspolitiske og pedagogiske perspektiver. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-127-3. 120 s.
 • Øzerk, Kamil (2006). Fra språkbad til språkdrukning - modeller for opplæring med to språk. Oplandske Bokforlag. ISBN 82-7518-132-1. 136 s.
 • Øzerk, Kamil (2006). Opplæringsteori og læreplanforståelse : en lærebok med vekt på Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager og aktuelle kunnskaper for pedagoger. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-138-9. 409 s.
 • Øzerk, Kamil (2006). Norsk-tyrkisk matematikk ordbok. Kolofon Forlag. ISBN 82-300-0168-5. 44 s.
 • Øzerk, Kamil (2003). SAMPEDAGOGIKK. OPLANDSKE BOKFORLAG. ISBN 82-7518-101-1. 367 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Øzerk, Kamil (2022). STERKE OPPLÆRINGSMODELLER FOR URFOLKSBARN.
 • Øzerk, Kamil (2022). NEIS-modellen for språklæring og innholdsforståelse.
 • Øzerk, Kamil (2022). LÆREMIDDLENES DIDAKTIKK.
 • Øzerk, Kamil (2021). 30-årsjubileet for samelovens språkregler – Hva har man oppnådd og hva gjenstår? Sagat.
 • Øzerk, Kamil (2019). Socioeconomic factors in the prevalence of Autism in Norway .
 • Øzerk, Kamil (2019). The Role of Vocabulary in Language Development.
 • Øzerk, Kamil (2019). Curriculum Reforms and Language Policy in Norway.
 • Øzerk, Kamil (2017). Editorial. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 10(2), s. i–i.
 • Øzerk, Kamil; Ala'i-Rosales, S. & Eikeseth, Svein (2016). Introduction to the Special Issue on Autism Spectrum Disorders Approaches to Training, Teaching, and Treatment. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 9(2), s. 239–242.
 • Øzerk, Kamil (2014). Dear IEJEE reader. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 6(2).
 • Øzerk, Kamil (2012). Barn med autisme spekter fortyrrelser (ASF)- En barnegruppe som fortjener større oppmerksomhet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 4-2012(4-2012), s. 84–85.
 • Øzerk, Kamil (2012). Samiske barns opplæring i perioden 1992-2012 - Utviklingen og utfordringer. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 3-2012(3-2012), s. 88–89.
 • Øzerk, Kamil (2012). En språkpolitikk basert på fakta. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2-2012(2-2012), s. 86–88.
 • Øzerk, Kamil (2012). Minoritetsspråklige elever og opplæringslovens paragraf 2-8. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1-2012(1-2012), s. 90–92.
 • Beck, Christian Watkin; Engen, Thor Ola; Østerud, Svein; Øzerk, Kamil & Aasen, Joar (2010). Sosialiseringsteoretikeren Anton Hoëm - en internasjonal plassering. I Hoem, Anton (Red.), Sosialisering - kunnskap - identitet. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-184-6. s. 1–28.
 • Øzerk, Kamil & Meral, Øzerk (2009). "Increasing learning autcomes of children with Asperger's Syndrome and Attention Deficit Disorders (ADD) by utilizing their learning style preferences".
 • Øzerk, Kamil (2006). Sampedagogen. [Internett]. Utdanning.
 • Øzerk, Kamil (2006). Læreplanreformen og pedagogiske utfordringer i forbindelse med læremiddelutvikling.
 • Øzerk, Kamil (2005). Ta vare på det tospråklige potensialet. Utdanning. ISSN 1502-9778. s. 23–30.
 • Øzerk, Kamil (2004). Lynrask Læring. [Avis]. Aftenposten.
 • Øzerk, Kamil (2004). Sorun cocuklar degil, sistem! (Det er ikke barna som er problemet, men systemet!). [Avis]. SABAH.
 • Øzerk, Kamil (2004). Øgrenim Programlarinda Yapilandirici Yaklasim (Det konskruksjonistiske tilnærmingen i læreplaner).
 • Øzerk, Kamil (2004). SPRÅKLIGE MINORITETER OG SPRÅK- PERSPEKTIVER PÅ ANDRESPRÅKTILEGNELSE.
 • Øzerk, Kamil (2003). Tospråklige minoriteter taper kunnskapskampen i skolen. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Øzerk, Kamil (2003). Språklige minoriteter i småskoletrinnet i L97-skolen. [Avis]. Norge.
 • Øzerk, Kamil (2003). Sirkulær tenkning i opplæring av minoriteter.
 • Øzerk, Kamil (2003). Teaching of Language - Contribution from Russian researchers.
 • Øzerk, Kamil (2000). Det å brenne for mange ting. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 20–20.
 • Øzerk, Kamil (2000). Nasjonen og det nasjonale. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 20–20.
 • Øzerk, Kamil (2000). Tospråklighet og tospråklige generasjoner. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 16–16.
 • Øzerk, Kamil (2000). Barn med krigsopplevelser i Osloskolen. [Radio]. NRK-Morgennytt : NRK-TV.
 • Øzerk, Kamil (2000). Barn fra krigsherjede hjemland. [Radio]. Tidsskriftet SKOLEFOKUS : Tidsskriftet SKOLEFOKUS.
 • Øzerk, Kamil (2000). Flyktningebarn fra krigsområder sliter på skolen. [Radio]. Dagsavisen VÅRT LAND : dagsavisen VÅRT LAND.
 • Øzerk, Kamil (2000). L97, Natur- og miljøfag og tospråklige minoriteter.
 • Øzerk, Kamil (2000). 'This is Our School': Provision, Purpose and Pedagogy of Supplementary Schooling in Leeds and Oslo.
 • Øzerk, Kamil (2000). 'This is Our School': Provision, Purpose and Pedagogy of Supplementary Schooling in Leeds and Oslo.
 • Øzerk, Kamil (1999). L-97 og tospråklige elever i klassen.
 • Todal , Jon; Øzerk, Kamil & Garthus Kvåle, Karen Marie (2011). Rapport om språkskifte i Valdres og Sogn og Fjordane. Noregs Målla.
 • Dale, Erling Lars & Øzerk, Kamil (2009). Underveisanalyser av Kunnskapsløftets Intensjoner og Forutsetninger. Universitetet i Oslo.
 • Øzerk, Kamil (2008). Primary Curriculum and Assessment: England and Other Countries. I: Primary Review Research Survey 3/1, Cambridge: The University of Cambridge. The University of Cambridge. ISSN 978-1-906478-18-6.
 • Øzerk, Kamil (2007). Avvik og merknad. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-144-0.
 • Øzerk, Kamil & Larsen, Wenche (2000). Situasjonsbilder i den videregående skolen. Pedagogisk psykologisk tjeneste i Oslo. ISSN 82-7994-001-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2010 15:27 - Sist endret 19. okt. 2021 12:21