English version of this page

Personer - Side 14

Søk etter ansatte og studenter

Personer 326 - 350 av 432
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Astrid Marie Jorde Sandsør Sandsør, Astrid Marie Jorde Forsker +47 22855734 a.m.j.sandsor@isp.uio.no
Bilde av Tara  Sarin Sarin, Tara Administrativ leder +47 22844496 tara.sarin@cemo.uio.no
Bilde av Janne Thoralvsdatter Scheie Scheie, Janne Thoralvsdatter Universitetslektor +47 22845993 j.t.scheie@ils.uio.no Fagdidaktikk, Lærerutdanning, Inkludering og mangfold
Bilde av Ronny Scherer Scherer, Ronny Professor ronny.scherer@cemo.uio.no
Schøyen Grude, Kristin Seniorkonsulent - fravær eksamen, studieadministrasjon, vitnemål, Inspera
Bilde av Miriam Segal Segal, Miriam Seniorkonsulent +47 22855032 miriam.segal@iped.uio.no Studieadministrasjon, Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon design og læring, Opptak
Bilde av Alexander Jonas Viktor Selling Selling, Alexander Jonas Viktor Stipendiat a.j.v.selling@ils.uio.no
Bilde av Elizaveta Semenova Semenova, Elizaveta Førstekonsulent +47 22845951 elizaveta.semenova@uv.uio.no Bilag
Bilde av Bas Senden Senden, Bas Stipendiat b.l.g.w.senden@ils.uio.no
Bilde av Gülbin Sengül Inal Sengül Inal, Gülbin Stipendiat +47 41270107 g.s.inal@isp.uio.no
Sevendal, Ariel rådgiver +4722858269 ariel.sevendal@uv.uio.no Studieadministrasjon, masteropptak, høringer, FS
Bilde av Hanne Marie Høybråten Sigstad Sigstad, Hanne Marie Høybråten Førsteamanuensis +47 22858127 h.m.h.sigstad@isp.uio.no Adferdsrelaterte lærevansker, Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingshemning, Sjeldne funksjonshemninger, Mestring og livskvalitet hos utsatte grupper.
Bilde av Henriette Hogga Siljan Siljan, Henriette Hogga Førsteamanuensis h.h.siljan@ils.uio.no
Bilde av Kenneth Silseth Silseth, Kenneth Professor +47 22857637 kenneth.silseth@iped.uio.no Moderne oppvekst, Læring og IKT, Identitetprosesser og læring, sosiokulturell teori, Dialog i klasserommet
Bilde av Kristin Simonsen Simonsen, Kristin Stipendiat +47 22857326 kristin.simonsen@isp.uio.no
Bilde av Kirsten Sivesind Sivesind, Kirsten Førsteamanuensis +47 22857609 kirsten.sivesind@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningsreformer, Organisering og styring av utddanning, Sammenliknende utdanningspolitikk, Læreplanstudier, Undervisning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Bilde av Åse Sjøstrand Sjøstrand, Åse Stipendiat +47 22858133 ase.sjostrand@isp.uio.no Logopedi, Stamming, Taleflytvansker, Barnehagebarn
Skar, Morten Seniorrådgiver +47 22844416 45465815 morten.skar@ils.uio.no EKVA
Bilde av Kaja Granum Skarpaas Skarpaas, Kaja Granum Stipendiat k.g.skarpaas@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Yrkesretting, FYR, Yrkesfaglig engelskundervisning, Fagdidaktikk, skole, læring, undervisning
Bilde av Guri Skedsmo Skedsmo, Guri Førsteamanuensis +47 22857622 guri.skedsmo@ils.uio.no Styring av skolen, evaluering, ledelse
Bilde av Kjell Skogen Skogen, Kjell Professor emeritus +47 67586727 kjell.skogen@isp.uio.no
Bilde av Anders Skrondal Skrondal, Anders Professor II anders.skrondal@cemo.uio.no Psychometrics, Statistics, Biostatistics
Bilde av Gro Skåland Skåland, Gro Stipendiat +47 22858652 gro.skaland@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Interaksjonsanalyse, Meningsdanning, Læringskontekst, Multimodalitet
Bilde av Line Sletten Sletten, Line Seksjonssjef +47 22855752 line.sletten@uv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet
Bilde av Kristin Slungård Slungård, Kristin Vitenskapelig assistent kristin.slungard@uv.uio.no