Aktuelle saker - Side 15

Publisert 26. mars 2013 15:23

- Hvis universitetet skal utvikle seg som forsknings- og utdanningsinstitusjon, er det avhengig av god undervisning. Vinneren av UV fakultetets undervisningspris for 2012, Kamil Øzerk, ber alle om å ta undervisningen på største alvor.

Publisert 21. mars 2013 16:53

Professor i pedagogisk filosofi ved Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Hansjörg Hohr, er tildelt Ahlström- prisen 2013 for sin fremragende artikkel "Aesthetic quality in scientific experience. The problem of reference in John Dewey`s aesthetics".  

Publisert 20. mars 2013 16:13

UV-fakultetets innsats på "åpen dag" slo an blant elever fra videregående skole.

Publisert 1. mars 2013 07:25

Professor Monica Melby-Lervåg ved ISP er videre til siste trinn i søknadsprosessen om ERC starting grant.

Publisert 1. feb. 2013 08:48

Det er nå mulig å søke på Master i spesialpedagogikk for høsten 2013. Søknadsfristen er 15. april.

Publisert 22. jan. 2013 08:39

Instituttet har fått nytt styre for perioden 1. januar 2013 til 31. desesmber 2016

Publisert 21. jan. 2013 14:16

Doktorgradskandidat Stackus Okwaput har forsket på om lærerutdanningen i Uganda gir studentene kompetanse til å fremme inkludering i klasserommet. Funnene hans tyder på at utdanningen ikke gir lærerne de ferdighetene som skal til.

Publisert 14. jan. 2013 12:58

Ny undersøkelse viser hvordan inkludering kan styrke elevers faglige resultater og sosiale utvikling.

Publisert 12. nov. 2012 12:41

Førsteamanuensis Berit H. Johnsen er opptatt av individuell tilrettelegging innenfor den mangfoldige klassens rammer. En viktig drivkraft i forskningen er jakten etter gode eksempler på tilretteleggende og inkluderende praksiser i den kreative skolen for alle.

Publisert 26. okt. 2012 14:00

Pedagogisk forskningsinstitutts minneord ved bisettelsen 26. oktober 2012

Publisert 3. okt. 2012 08:05

Det er nå nedsatt et ekspertutvalg i spesialpedagogikk. Instituttleder ved ISP, professor Berit Rognhaug, skal lede gruppen.

Publisert 25. sep. 2012 10:45

Helgen 21.- 22. september ble Universitetsplassen omvandlet til en markedsplass for spenstig forskningsformidling.

Publisert 17. sep. 2012 10:46

Amanda Fuhre Myhre (15) er ei modig jente. Glødende opptatt av pedagogikk, og med Pedagogisk forskningsinstitutt som førstevalg da elevene skulle velge seg ut en bedrift de ville besøke.

Publisert 11. sep. 2012 08:22

Stipendiat Marte Blikstad-Bala er opptatt av hvordan tekst inngår i ulike læringssituasjoner.

Publisert 10. sep. 2012 14:21

En ny rapport viser at barn med særskilte behov får høyere karakterer når de inkluderes i den ordinære undervisningen.

Publisert 7. sep. 2012 10:35

Den nye nettportalen sansetap.no bør bli en kilde til kunnskap og inspirasjon for studenter og vitenskapelig ansatte innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

Publisert 5. sep. 2012 08:00

Etter mange års hardt arbeid er det nye Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, en realitet.

Publisert 22. aug. 2012 14:08

Lars Monsen har fått Jonasprisen 2012 for sin innsats i TV-serien "Ingen grenser". Gjennom sitt engasjement har Monsen «bidratt til økt toleranse og romslighet i samfunnet», heter det i juryens begrunnelse.

Publisert 15. aug. 2012 12:53

Arbeidsmarked for nyutdannede pedagoger er bra. Pedagoger sitter på genuin praksisnær kunnskap som samfunnet etterspør. Vi har snakket med fire nyeksaminerte mastergradsstudenter fra "Kunnskap, utdanning og læring" (KUL). Veien fra studiet til gode jobber har vært kort.

Publisert 21. juni 2012 08:32

Håvard Tjora har gått på masterprogrammet Lesing og skriving i skolen som tilbys ved ISP. 19. juni deltok han i Arbeiderpartiets dialogmøte om framtidens kunnskapspolitikk.

Publisert 25. mai 2012 08:14

Fredag 25. mai undertegnet åtte norske universiteter og Norges Forskningsråd formell avtale med University of California at Berkeley for opprettelse av et norsk senter på Berkeley. Liv Duesund ved ISP har vært sentral i arbeidet med å etablere senteret.

Publisert 16. mai 2012 14:20

Anbefalingsverdig- sier Kjerstin Eek Jensen etter hjemkomsten fra Erasmus Staff Training Week ved University of Nottingham

Publisert 26. apr. 2012 08:27

Den nordiske døvblindekonferansen ”DØVBLINDES HVERDAG Faglighed - Synlighed – Dokumentation” ble denne uken  arrangert i Oslo med professor emeritus Edvard Befring som en av hovedforeleserne. 

Publisert 19. apr. 2012 10:36

Professor Bente Hagtvet ved Institutt for spesialpedaogikk bidrar i debatten om kartlegging av barn. Debatten fortsetter i Dagbladet - se svar og tilsvar i lenkesamlingen til høyre.

Publisert 29. mars 2012 16:55

For tredje gang har NHOs kompetanseavdeling tatt imot praksisstudenter fra Pedagogisk forskningsinstitutt. Kirsti Ekern Skaar og Emily Henriksen Fossen har fulgt ulike aktiviteter i NHO i fem uker.