English version of this page

LEA Prosjekter

LEA medlemmer er engasjert i flere prosjekter, enten det er som hovedforsknere, medforsknere, rådgivere, eller konsulente. Alle prosjektene fokuserer på vurderinger I utdanning av noe slags. Viktige konstruksjoner er akademisk prestasjon, undervisningskvalitet, og likeverd, bare for å nevne noen.

Prosjeknettsidene gir ytterligere insikt i målene og detaljene til prosjektene

Utvalgte prosjekter LEA medlemmer er involvert i:

 • PISA: Programme for International Student Assessment
 • TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study
 • TALIS: Teaching and Learning International Survey
 • ICILS: International Computer and Information Literacy Study
 • Nasjonale prover i lesing
 • Osloprøven i lesing
 • TESO: Teachers' Effect on Student Outcomes
 • MATHMot: Co-constructing mathematics motivation in primary education
 • BeResilient: Examining academic resilience among disadvantaged students across 33 education systems
 • SEAS: Science Education for Action and Engagement towards Sustainability

Associated groups

 • EKVA: Unit for Quantitative Analysis in Education

Concluded projects

 • ICILS 2013: International Computer and Information Literacy Study
 • ACRAS: Aiding Cultural Responsive Assessment in Schools
 • LISSI: Linking Instruction in Science and Student Impact
 • Math & The City: Learning to apply mathematics outside of school
 • TIMSS-Advanced 2015: Trends in International Mathematics and Science Study
Publisert 3. mai 2022 11:50 - Sist endret 30. sep. 2022 09:59