English version of this page

Large-scale Educational Assessment (LEA)

Forskergruppen “Large-scale Educational Assessment” (LEA) har som mål å utvikle og validere storskala-undersøkelser, å adressere relevante spørsmål innen utdanning og å formidle funn fra analyser basert på slike undersøkelser til et bredt publikum (politikere og skoleeiere, forskere, lærere, skoler og studenter).

Bildet kan inneholde: svart, arkitektur, svart og hvit, stil, font.
Hvordan forbedrer vi validiteten og reliabiliteten til instrumentene brukt i storskala-undersøkelser? Dette er et av spørsmålene forskergruppen jobber med. Photo by ev on Unsplash

Vurdering innen utdanning er viktig for utdanningsforskning og utdanningspolitikk. Evaluering av hva som fungerer og ikke innen utdanning står og faller med tilgangen til reliable og valide undersøkelser.

Kvaliteten er spesielt viktig når det gjelder nasjonale og internasjonale storskalaundersøkelser (f.eks. TIMSS, PISA, TALIS), siden disse gir viktig informasjon til utdanningsforskning, praksis og utdanningspolitikk fra et komparativt perspektiv.

Tre fokusområder

Forskningsaktivitetene er organisert rundt tre fokus-områder, nemlig "Kunnskap om storskala-undersøkelser, Kunnskap fra storskala-undersøkelse og Kunnskapsformidling", og understreker sammenhengen mellom forskning, utdanning og formidling.

  • Kunnskap om storskala-undersøkelser
    Konstruere måleinstrumenter og evaluere validiteten av disse.

  • Kunnskap fra storskala-undersøkelser
    Adressere relevante forskningsspørsmål innen utdanning basert på data fra (storskala)-undersøkelser.
  • Kunnskapsformidling
    Formidle funn og kvalitetsindikatorer fra (storskala)-undersøkelser til et bredt publikum og syntetisere eksisterende forskning.

Se også oversikt over tilknyttede PhD-prosjekter

Emneord: Large-scale assessments, Quantitative analysis, Validity, PISA, TIMSS, TALIS, ICILS, PIAAC, National tests, Educational research
Publisert 14. jan. 2015 17:51 - Sist endret 21. nov. 2022 11:12