Velkommen til streamet dagskonferanse: Vokabulartiltak i barnehage og skole

 

NB! Konferansen er fullført. Video-opptak, slides, og svar på spørsmål er lagt ut under.

DSL+ ved Institutt for spesialpedagogikk arrangerer en dagskonferanse om vokabulartiltak som virker i barnehage og skole. Arrangementet er digitalt og foregår i Zoom.

Bilde av barn som står i en ring og holder rundt hverandre

Det er viktig med tidlig innsats og forskningsbaserte tiltak for å utjevne forskjeller i vokabular blant barn (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om dagskonferansen

Vokabular har avgjørende betydning for utvikling av språk og leseferdighet. Forskjeller i vokabular blant barn akkumulerer raskt og blir enorme over tid. Uttrykk som «30 million word gap» og «The early catastrophe» er benyttet i faglitteraturen for å omtale forskjellene. I tråd med Stortingsmelding 6 og det faktum at vokabularferdighetene forblir stabile over tid er det viktig med tidlig innsats og forskningsbaserte tiltak. Dette er avgjørende for å utjevne forskjellene i stimulering som barna totalt erfarer hjemme og i barnehage/skole.

DSL+ arrangerer derfor en dagskonferanse som nettopp retter fokus mot forskningsbaserte vokabulartiltak for barn i barnehage og skole.

Video-opptak

Vi oppdaterer svar på spørsmål fortløpende.

Professor Kari-Anne B. Næss: Velkommen/åpning av konferansen

Professor Kari-Anne B. Næss

 

 

 

Professor Kristian Emil Kristoffersen: Utvikling av ordforrådet hos barn med typisk språkutvikling

Professor Kristian Emil Kristoffersen

 

Last ned Powerpoint-slides her.

 

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum: Språklig kreativitet i tidlig vokabularutvikling

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum

 

Powerpoint-slides deles ikke for denne presentasjonen.

Professor Janne von Koss Torkildsen: Kaptein Morf - et digitalt ordforrådstiltak for barn i småskolen

Professor Janne von Koss Torkildsen

 

Last ned Powerpoint-slides her.

 

Spørsmål 1) Ble appen brukt siste året i barnehage, eller var det en annen type morfologitrening?

Svar : Appen ble prøvd ut på skolebarn på andre trinn. I presentasjonen refererte jeg også til morfologitrening for barn som går siste året i barnehagen, men det var fra en tidligere studie av Sol Lyster.

Referanser til denne tidligere studien er:

Lyster, S. A. H. (2002). The effects of morphological versus phonological awareness training in kindergarten on reading development. Reading and Writing, 15(3-4), 261-294.

Lyster, S. A. H., Lervåg, A. O., & Hulme, C. (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and Writing, 29(6), 1269-1288.

 

Spørsmål 2) Hva het appen og finnes den i andorid?

Svar: Appen heter Kaptein Morf og er gratis tilgjengelig her: https://apps.apple.com/no/app/kaptein-morf/id1316085218. Kaptein Morf finnes kun for iPad foreløpig. Løsningen med innlogging via Feide er ikke helt på plass ennå. Appen vil bli enklere å bruke i skolen etter oppdateringen med Feide-løsningen. Hvis du er interessert i å få beskjed om når appen er tilgjengelig via Feide, send gjerne en epost til janneto@isp.uio.no så skal vi gi beskjed når det er klart.

 

Spørsmål 3) Hvordan logger man inn på appen?

Svar: Den versjonen av appen som ligger på Appstore, krever et brukeravn og passord som kan fås ved å henvende seg til janneto@isp.uio.no Det må imidlertid tas forbehold om hvor godt denne versjonen fungerer, da den per i dag (mai 2020) er i ferd med å flyttes over til en bedre plattform med et enklere innloggingssystem.

Gi beskjed til janneto@isp.uio.no dersom du ønsker å få informasjon om når appen er tilgjengelig med Feide-login.

Hilsen Janne

Professor Kari-Anne B. Næss: Hva påvirker vokabularutviklingen?

Professor Kari-Anne B. Næss

 

Last ned Powerpoint-slides her.

 

Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist: Ekspressivt ordforråd og språkmiljøfaktorer i hverdagen målt med LENA-metoden

Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist

 

Last ned Powerpoint-slides her.

 

Postdoktor Hanne Næss Hjetland: Vokabular- intervensjoner for tospråklige barn

Postdoktor Hanne Næss Hjetland

 

Last ned Powerpoint-slides her.

Spørsmål 4) Finnes det ordlister over hvilke ord barn kan/bør kunne ved ulike alders/utviklingstrinn? Alle typer ord, også akademiske ord/fagtilknyttede ord? i så fall for ulike trinn 


Svar: Så vidt jeg vet så finnes det ikke noe tilsvarende på norsk. Men det er flere initiativ for å lage slike lister for norsk. Her er link til  en ressurs: https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/tjenester/frekvenser.html


Spørsmål 5) Vil øktene/materiellet publiseres i bokform til bruk i praksisfeltet?

Svar: Materialet og øktene vi lager skal være innholdet i en digital app. Vi arbeider for at denne bli gjort tilgjengelig etter at utprøvingen er ferdig.
Vi skal også kommunisere resultatene og andre deler av utviklingsarbeidet i forskjellige kanaler, eksempelvis i forskningsartikler, blogg, konferanser og andre møtepunkter for praksisfeltet gjennom prosjektperioden.

 

Førsteamanuensis Åste Mjelve Hagen: Språkarbeid i barnehagen for barn med svakere ordforråd

Førsteamanuensis Åste Mjelve Hagen

 

Last ned Powerpoint-slides her.

Spørsmål 6) Du trakk fram effekten av daglig lesing i kontrollgruppa. var det slik at daglig lesing hadde like stor effekt som den systematiske språkstimuleringen i den andre gruppa?

Svar: Godt spørsmål, dette kan vi imidlertid ikke si. Det dataene viser er at av de aktivitetene som barnehagelærerne rapporterte at de gjorde, så var det kun daglig boklesing som predikerte barnas språkferdigheter ett år senere. Men i analysene der vi sammenlignet språkferdighetene til barna i kontrollgruppen med barna som fulgte språkprogrammet, så var det de som hadde deltatt i språkgruppene som vokste mest ila de årene vi fulgte dem. De hadde altså enda bedre utviklet språk enn de som var i kontrollgruppa (også enn de som leste bøker daglig).

Spørsmål 7) Vil intervensjonsmetodene som Åste snakket om bli tilgjengelig i form av ulikt materiell/app?

Svar: Vi jobber med dette, men det avhenger av finansiering. Enn så lenge går det an å sende meg (Åste) en epost, så kan man få et utkast med eksempler på noen av historiene og aktivitetene.
 

Professor Arne Lervåg: Språkintervensjoner i 4-6 års- alderen Finner vi forskjeller på gutter og jenter?

Professor Arne Lervåg

 

Last ned Powerpoint-slides her.

 

Professor Kari-Anne B. Næss, PhD-stipendiat Silje Hokstad, og Førsteamanuensis Liv Inger Engevik: DSL+: Bildebøker og systematisk arbeid med ord. Svarer på spørsmål i chatten til slutt.

Professor Kari-Anne B. Næss, PhD stipendiat Silje Hokstad og Førsteamanuensis Liv Inger Engevik

 

Last ned Powerpoint-slides her (Silje Hokstad / Kari-Anne Bottegaad Næss).

Last ned Powerpoint-slides her (Liv Inger Engevik).

Kari-Anne Bottegaard Næss

Spørsmål 13) Hei- når tid vil dsl+ appen bli tilgjengeleg?


Svar: Tidspunktet for tilgjengeliggjøring vil avhenge av finansiering. Siden appen er digital er vi avhengig av midler for oppdateringer og support ved tilgjengeliggjøring.

Silje Hokstad / Kari-Anne Bottegaad Næss

Spørsmål 8) Barn med DS uttrykker seg jo på ulike måtar, korleis vart det lagt opp med tanke på tilgang til ev andre uttrykksformer enn talespråk?

Svar: ........ (mangler svar)

Spørsmål 9) Kan denne appen også brukast i systematisk språkarbeid med ungar utan DS?

Svar: ........ (mangler svar)


Liv Inger Engevik

Spørsmål 10) Vil det vere sertifisering/kurs før ein kan bruke DSL+?

Svar: ........ (mangler svar)

Professor Courtenay Norbury: Developing language for emotion through personal narratives

Professor Courtenay Norbury

 

Last ned Powerpoint-slides her.

 

Dr. Kelly Burgoyne: Effectiveness of a parent-engagement approach to supporting language development for children living in socially deprived areas

Dr. Kelly Burgoyne

 

Last ned Powerpoint-slides her.

 

Professor Joshua Lawrence: Word meanings and Reading comprehension Exploring the relationship across target word characteristics

Professor Joshua Lawrence

 

Last ned Powerpoint-slides her.

  1. ReadingWays-ArgumentationSheet-GA-UiO-NO-wordfil
  2. ReadingWays-ArgumentationSheet-GA-UiO-NO-pdf
  3. RW-ARG-GA-S-ArgumentationSheet-UiO-wordfil
  4. RW-ARG-GA-S-ArgumentationSheet-UiO-pdf

Spørsmål 11) Does this difference apply to children all ages? 

Svar: ........ (mangler svar)

Professor Monica Melby Lervåg: Utvikling av leseforståelse og tiltak for å fremme det

Professor Monica Melby Lervåg

 

Last ned Powerpoint-slides her.

 

Professor Kari-Anne B. Næss: Avsluttende kommentarer

Professor Kari-Anne B. Næss

 

 

Publisert 13. feb. 2020 15:34 - Sist endret 27. mai 2020 14:22