Velkommen til streamet dagskonferanse: Vokabulartiltak i barnehage og skole

DSL+ ved Institutt for spesialpedagogikk arrangerer en dagskonferanse om vokabulartiltak som virker i barnehage og skole. Arrangementet er digitalt og foregår i Zoom.

Bilde av barn som står i en ring og holder rundt hverandre

Det er viktig med tidlig innsats og forskningsbaserte tiltak for å utjevne forskjeller i vokabular blant barn (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Konferansen er fulltegnet. Beklager dette! Opptak vil gjøres tilgjengelig i etterkant her på nettsiden.

Viktig beskjed om streamingen

Konferansen vil foregå digitalt i Zoom. Det vil bli sendt ut passord og møte ID til Zoom på e-post til alle påmeldte deltakere. 

Det vil også bli tatt opptak slik at det kan sees i etterkant.

 • Zoom er UiOs foretrukne tjeneste for videomøter og direktesending av undervisning (streaming).
 • Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere.
 • Eksterne kan delta på møter.
 • Vi tar opptak, og alle spørsmål fra «salen» vil bli en del av opptaket. De som ikke ønsker å bli en del av opptaket oppfordres til å bruke chat-funksjonen i Zoom eller sende spørsmål på e-post.
 • Formålet med opptaket er å tilgjengeliggjøre forskningsresultatene og fagkunnskapen som formidles i innleggene til et bredt publikum.
 • Opptaket vil bli lagret i 5 år fra konferansedato.
 • Opptaket vil bli lagret på våre nettsider og blir også delt på DSL+ Bloggen og SL+ Bloggen. Det er tillatt å dele opptaket med andre, også på sosiale medier.
 • Opptaket skal være tilgjengelig for alle.
 • Hjemmelsgrunnlag for behandlingen er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e, jf. universitets og høyskoleloven § 1-3.
 • Bruksanvisning Zoom for UiO ansatte og UiO studenter (pdf på engelsk)
 • Bruksanvisning Zoom for eksterne (pdf på engelsk)

Test Zoom i forkant av konferansen:

 1. Last ned og installer Zoom: https://zoom.us/download​ (Velg "Zoom Client for Meetings").
 2. Test om Zoom fungerer for deg: https://zoom.us/test  (Klikk "Join").

Om dagskonferansen

Vokabular har avgjørende betydning for utvikling av språk og leseferdighet. Forskjeller i vokabular blant barn akkumulerer raskt og blir enorme over tid. Uttrykk som «30 million word gap» og «The early catastrophe» er benyttet i faglitteraturen for å omtale forskjellene. I tråd med Stortingsmelding 6 og det faktum at vokabularferdighetene forblir stabile over tid er det viktig med tidlig innsats og forskningsbaserte tiltak. Dette er avgjørende for å utjevne forskjellene i stimulering som barna totalt erfarer hjemme og i barnehage/skole.

DSL+ arrangerer derfor en dagskonferanse som nettopp retter fokus mot forskningsbaserte vokabulartiltak for barn i barnehage og skole.

Program 

1. Velkommen/åpning av konferansen

09:00-09:05 Professor Kari-Anne B. Næss

2. Faglige innlegg

09:05-09:25: Professor Kristian Emil Kristoffersen: Utvikling av ordforrådet hos barn med typisk språkutvikling

09:25-09:45: Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum: Språklig kreativitet i tidlig vokabularutvikling

09:45-10:05: Professor Janne von Koss Torkildsen: Kaptein Morf - et digitalt ordforrådstiltak for barn i småskolen

10:05-10:20: Professor Kari-Anne B. Næss: Hva påvirker vokabularutviklingen?

10:20-10:35: Pause

10:35-10:55: Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist: Ekspressivt ordforråd og språkmiljøfaktorer i hverdagen målt med LENA-metoden

10:55-11:15: Postdoktor Hanne Næss Hjetland: Vokabular- intervensjoner for tospråklige barn

11:15-11:35: Førsteamanuensis Åste Mjelve Hagen: Språkarbeid i barnehagen for barn med svakere ordforråd

11:35-11:55: Professor Arne Lervåg: Språkintervensjoner i 4-6 års- alderen: Finner vi forskjeller på gutter og jenter?

11:55-12:45: Pause

12:45-14:05: Professor Kari-Anne B. Næss, PhD stipendiat Silje Hokstad og Førsteamanuensis Liv Inger Engevik DSL+-prosjektet: Bildebøker og systematisk arbeid med ord. Svarer på spørsmål i chaten fra kl. 13.45-14.05.

14:05-14:30: Professor Courtenay Norbury: Developing language for emotion through personal narratives

14:30-14:45: Pause

14:45-15:05: Dr. Kelly Burgoyne, Effectiveness of a parent-engagement approach to supporting language development for children living in socially deprived areas

15:05-15:25: Professor Joshua Lawrence: Word meanings and Reading comprehension: Exploring the relationship across target word characteristics

15:25-15:55: Professor Monica Melby Lervåg: Utvikling av leseforståelse og tiltak for å fremme det

3. Avslutning

15:55-16:00: Professor Kari-Anne B. Næss.

Følg med på siden, programmet vil bli oppdatert.

Målgruppe

Rektorer, lærere, spesialpedagoger, barnehagelærere, direktorat, departement, kompetansesenter og ansatte i PPT.

Påmelding

Konferansen er fulltegnet. Vi har dessverre ikke venteliste eller kapasitet til overbooking. Det vil bli gjort opptak under konferansen, slik at det blir anledning til å se innledningene i etterkant. 

 

Velkommen!

 

 

Publisert 13. feb. 2020 15:34 - Sist endret 11. mai 2020 07:42