Aktuelle saker - Side 10

Publisert 28. sep. 2015 09:25

Rundt 400 personer var på Skolelederdagen 2015. Tema i år var "Ledelse og kompetanse i fremtidens skole".

Publisert 18. sep. 2015 15:24

Forskergruppen TEPEC er faglig ansvarlig for UV-fakultetets stand på Forskningstorget under årets Forskningsdager. Temaet denne gang er "Barn og unge i demokratiet".

Publisert 11. sep. 2015 16:32

Samtavla | Talkwall er et digitalt læringsverktøy utviklet av forskere ved Institutt for pedagogikk og EngageLab. Den digital tavla er månedens verktøy på Online Educa.

Publisert 11. sep. 2015 14:04

Sten Ludvigsen, professor i pedagogikk ved UiO, holdt hovedinnlegget på Kunnskap i skolens (KiS) frokostmøte torsdag. 

Publisert 8. sep. 2015 10:12

Helga Engs hus var uten strøm tirsdag formiddag, men alt er nå tilbake til normalen. 

Publisert 2. sep. 2015 12:00

På årsfesten i dag 2. september tildeles UVs Leila Eve Ferguson H.M. Kongens gullmedalje.

Publisert 19. aug. 2015 15:57

Ola Erstad og Sten Ludvigsen var begge invitert som debattinnledere under Arendalsuka. "Nordisk toppmøte om skole- og utdanningskvalitet" og "En skole for framtida" stod på programmet.

Publisert 19. aug. 2015 15:32

Wassmo tildeles Jonas-prisen 2015 for sitt forfatterskap og sitt engasjement, som har bidratt til å skape oppmerksomhet om seksuelt misbruk av barn og unge.

Publisert 19. aug. 2015 09:32

UV-fakultetet var godt representert på Arendalsuka i år, med bla både Ola Erstad og Sten Ludvigsen fra iPED i debatt.

Publisert 14. aug. 2015 13:08

Institutt for lærerutdanning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tema for årets konferanse er ledelse og kompetanse i fremtidens skole.

Tid og sted:Skolelederdagen 2015: 21. september 21. sep. 2015 08:30 - 16:00, Georg Sverdrups hus Auditorium 1    

Publisert 6. aug. 2015 14:35

Fakultetsledelsen ved UV berømmer studentenes, ansattes, Politiets og UiOs håndtering av situasjonen som oppstod på nedre Blindern på onsdag.

Publisert 26. juni 2015 09:44

"EInfrastruktur for VIdeo Research"  er et av de 29 infrastrukturprosjektene som har fått innvilget støtte fra NFR.

 

Publisert 26. juni 2015 09:37

Studenter på ILS får begrunnelse for eksamenskarakter tilsendt automatisk. Både sensorene og studentene berømmer ordningen. Instituttet er først ute på UiO med denne ordningen. Studentene uttaler til Uniforum: "Instituttet har kultur for å lytte til studentene".

Publisert 25. juni 2015 14:06

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Publisert 22. juni 2015 14:18

IPED prosjektet "Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in knowledge and communication practices" kom gjennom nåløyet i Forskningsrådets nye KULMEDIA  program, som ett av tre. Det var 19 søknader totalt.

Publisert 16. juni 2015 09:55

NOU 2015:8 "Fremtidens skole" ble overlevert 15. juni til statsråd Torbjørn Røe Isaksen av NoU-utvalgets leder, UV-professor Sten Ludvigsen.

Publisert 10. juni 2015 08:22

Det er 960 kvalifiserte søkere til 175 studieplasser ved årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning høsten 2015.

Publisert 1. juni 2015 08:45

Hege Kaarstein er nyutdannet forsker og tilsatt på TIMSS-prosjektet.  I sin forskerutdanning tok hun utgangspunkt i en av de kvantitative storskalaundersøkelsene Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved ILS har hatt prosjektansvaret for: Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M).

Publisert 22. mai 2015 13:31

Hun er ansatt ved Høgskolen i Telemark, men tar doktorgrad ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Publisert 6. mai 2015 16:43

Institutt for pedagogikk får med jevne mellomrom henvendelser fra internasjonale forskere som ønsker å tilbringe tid her. Fagmiljøer i forskningsfront kombinert med gode stipendordninger i hjemlandet kan ha gjort instituttet til et attraktivt besøksmål.

Publisert 30. apr. 2015 14:25

«UiO blant de 100 beste i verden på ni fagområder» er overskriften på dagens blogg fra rektor. Et av disse områdene er utdanningsvitenskap.

Publisert 27. apr. 2015 10:38

Professor emeritus Thorleif Lunds (ISP) artikkel Combining Qualitative and Quantitative Approaches: Some Arguments for Mixed Methods Research var fjorårets mest leste artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.

Publisert 23. apr. 2015 13:44

Hele 1220 studenter har søkt på 175 plasser ved årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning med studiestart høsten 2015.

Publisert 23. apr. 2015 12:56
Publisert 20. apr. 2015 12:21

En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag