Tidligere spørreskjemaer

Alle rektorer, lærere og elever som deltar i TIMSS, blir bedt om å svare på et spørreskjema hver.

Spørreskjema til rektorer, lærere og elever

Rektorene får spørsmål om undervisningssituasjonen på sine skoler. Lærerne får spørsmål knyttet til egen fagbakgrunn og undervisningspraksis i matematikk og/eller naturfag, og elevene får spørsmål om sine holdninger til fagene og spørsmål knyttet til egen læringssituasjon i matematikk og naturfag.

Spørreskjema til foresatte

Fra og med TIMSS 2011 har også foresatte for elever på 4. trinn fått et spørreskjema. Spørsmålene her handler om hvordan elevene har opplevd tidlig læring og litt om hva de foresatte mener om ulike sider ved skolen barnet deres går på.

Spørreskjemaer 1995-2015

I tabellen nedenfor finner du alle spørreskjemaene fra TIMSS 1995 fram til TIMSS 2015.

  Spørreskjema til
  rektorer lærere elever foresatte
2003

4. trinn

8. trinn

4. trinn

8. trinn matematikk

8. trinn naturfag

4. trinn

8. trinn

 

Ikke inkludert
2007

4. trinn

8. trinn

4. trinn

8. trinn matematikk

8. trinn naturfag

4. trinn

8. trinn

 

Ikke inkludert
2011

4. trinn

8. trinn

4. trinn

8. trinn matematikk

8. trinn naturfag

4. trinn

8. trinn

 

4. trinn

 

2015

4. og 5. trinn

8. og 9. trinn

4. og 5. trinn

8. og 9.trinn matematikk

8.og 9. trinn naturfag

4. trinn

8. trinn

4. trinn

Alle spørreskjemaene i tabellen er på bokmål. Dersom det er ønskelig, kan spørreskjema på nynorsk fås ved henvendes til timss2019@ils.uio.no.

Publisert 12. jan. 2015 15:47 - Sist endret 23. okt. 2020 11:45