Tidligere spørreskjemaer

Alle rektorer, lærere og elever som deltar i TIMSS, blir bedt om å svare på ett spørreskjema hver.

Spørreskjema til rektorer, lærere og elever

Rektorene får spørsmål relatert til undervisningssituasjonen på skolen. Lærerne får spørsmål knyttet til egen fagbakgrunn og undervisningspraksis i matematikk og/eller naturfag. Spørsmålene til elevene omhandler blant annet klassens læringsmiljø i matematikk og naturfag og deres holdninger til realfagene.

Spørreskjema til foresatte

Fra og med TIMSS 2011 har også foresatte for elever på barnetrinnet blitt bedt om å besvare et spørreskjema. Spørsmålene her handler først og fremst om elevenes læringserfaring før de begynner på skolen og om de foresattes opplevelse av skolen barnet deres går på.

Spørreskjemaer 2003–2019

I tabellen nedenfor finner du alle spørreskjemaene fra TIMSS 2003 fram til TIMSS 2019.

Tidligere spørreskjemaer (PDF)
År Skjema til rektorer Skjema til lærere Skjema til elever Skjema til foresatte
2003 Ikke inkludert
2007 Ikke inkludert
2011
2015
2019

Alle spørreskjemaene i tabellen er på bokmål. Dersom det er ønskelig, kan spørreskjema for elevene tilsendes på nynorsk, send oss en e-post.

Publisert 12. jan. 2015 15:47 - Sist endret 27. sep. 2022 16:17