English version of this page

MEDIATE

Når teknologi i dag er blitt nærværende i så å si alle situasjoner så en kan hevde at et spesielt fokus på teknologi er overflødig. Mediate gruppen tar i sin forskning den omvendte posisjon og tar som utgangspunkt at nærværet av teknologi og digitale representasjoner nettopp krever et spesielt bevisst forhold til og fokus på dens medierende funksjoner. Vi studerer hvordan elever/aktører konstruerer kunnskap med kulturelle verktøy (mentale, teknologiske og tegn-baserte) for deltakelse i ulike kontekster og praksiser.

Se engelsk webside for full informasjon om forskergruppa Mediate


Arrangementer

07 mai
10:15, Infra
14 mai
10:15, Infra
21 mai
10:15, Infra
28 mai
10:15, Infra
Publisert 24. feb. 2015 15:21 - Sist endret 17. apr. 2018 14:18